Переживання несправедливості у зв’язку з ідентичністю: емпіричні розвідки польської, єврейської, української ментальності

Людмила Фальковська

Анотація


У статті пропонується теоретичний та емпіричний аналіз зв’язку етнічної ідентичності людини з її розумінням історії, зокрема фактів несправедливості щодо власного народу та життєздатності цих переживань у теперішній картині світу особистості.
Емпіричне дослідження здійснювалось за допомогою методів структурованого інтерв’ю та психосемантичного аналізу. У статті представлена спроба виявити місце та роль особистісних переживань подій минулого (історичної несправедливості до представників власного народу), пов’язаних із усвідомленням своєї належності до певного етносу.


Ключові слова


переживання несправедливості; архетипні переживання; етнічна ідентичність; невизначена ідентичність; внутрішня картина світу; конструкти етнічної свідомості; етнічна ментальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Василюк Ф.е. Психология переживания [Текст] / Ф.е. Василюк. – М.: МГУ, 1984. – 240 с.

Гулевич О.А. Социальная психология справедливости: Бизнес, политика, юриспруденция. – М.: аспект Пресс, 2007. – 254 с.

Лейг К., Стефан У. Дж. Социальная справедливость с точки зрения культуры // Психология и культура / Мацумото Д. Психология и культура. — СПб.: Питер, 2003. — 718 с., ил. — (Серия «Мастера психологии»), С.596-655.

Mikula, G., & Wenzel, M. Justice and social conflicts: The impact of ideas of justice, perceptions of injustice, and justice arguments on the emergence, course, and resolution of social conflicts. International Journal of Psychology, 35, 2000, 126-135.
Copyright (c) 2014 Людмила Фальковська