Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український «проекти»

Автор(и)

  • Вікторія Венгерська Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

етнічна нація, політична нація, модерний «проект», континентальні імперії

Анотація

Початок модерного націотворення безпосередньо пов’язаний із
імперським періодом світової історії. Великі континентальні імперії – Російська, Австро-Угорська, Османська – намагалися по-різному
вибудовувати свої стосунки з представниками «околиць» з метою
забезпечення їхньої максимальної лояльності. Проте ці спроби, як
показав час та посилення національних рухів, виявилися марними.
Головним результатом Першої світової війни стала їх руйнація та
створення перших національних держав. В статті здійснюється
спроба з’ясувати, у чому полягала головна причина різних результатів
боротьби за створення власної держави поляками та українцями.

Біографія автора

Вікторія Венгерська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук, завідувач кафедри історії України

Посилання

Аркуша О. «Органічна праця»: з досвіду під австрійської Галичини / О.Аркуша. - [електронний ресурс. Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?organichna_pratsya_z_dosvidu_pidavstriyskoyi_galichini&objectId=1241909].

Аркуша О. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині / О. Аркуша // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35-36. – С. 168-206.

Горизонтов Л. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (ХІХ – начало ХХ в.) / Л. е. Горизонтов. – М.: индрик, 1999. – 272 с.

Грушевський М. Суспільно-політичні статті з періодичних видань та збірок (1907-1914) / М.С. Грушевський // Твори: У 50 т. Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; голов. ред. П. Сохань. – Л.: Світ, 2002. –. – . Т. 3: Серія «Суспільно-політичні твори (1907– березень 1917рр.)». - Розділ ІІ. - «Збірка статей «Про українську мову й українську справу. Статті й за мітки» (1907 р.)», С. 211- 231. - Розділ ІV. - Збірка статей «Про українську мову і українську школу» (1912 р.), С. 379-412.

Екельчик С. история Украины. Становление современной нации / С.Екельчик. – К.: «К.І.С». – 2010. – 400 с.:ил.

Земський Ю. Польська, російська та українська еліти у змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ століття / Ю. С. Земський – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2012. – 350 с. [18] с.: іл.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / А.Каппелер. Передмова Я. Грицака. Перек. з німецької Х. Назаркевич, наук. ред. М. Крикун. – Львів: Вид-во УКУ, 2005. – 360 с.

Каппелер А. Россия – многонациональная империя: некоторые

размышления восемь лет спустя после публикации книги. Мифы и за

блуждения в изучении империй и национализма / Ред.- составители: и.

Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов / А.Каппелер. – М.: Новое издательство, 2010. – С.265-281.

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму / Г. Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

Красівський О. Галичина в першій чверті ХХ ст.: проблеми польсько-українських відносин / О. Красівський. – Львів: Вид-во ЛФУАДУ, 2000. – 416 с.

Лисяк-Рудницький І. Консерватизм. В’ячеслав Липинський: державний діяч, історик та політичний мислитель. Назарук і Липинський: історія їхньої дружби та конфлікту// І. Лисяк-Рудницький. Історичні есе. − К.:

Основи, 1994. –.–. Т.2. – С.125-245.

Миллер А. Почему все континентальные империи распались в результате первой мировой войны?/ А. Миллер // [електронний ресурс. - Режим доступа : http//www.polit.ru/ story/oc_2 html].

Миллер А. история Российской империи как полиэтнического государства: в поисках новых исследовательских парадигм /А. Миллер. – Україна − Росія: діалог історіографій. Матеріали міжнародної наукової конференції. Редакційно-видавничий комплекс «Деснянська правда». Київ – Чернігів, 2007. – [електронний ресурс. - Режим доступу : http//www.siver.uct.ua/biblioteka/dialog.pdf].

Славинский М. Русская интеллигенция и национальный вопрос / М. Cлавинский // Вехи. интеллигенция в России: Сборник статей. 1909–1910 гг. – М.: Молодая гвардия, 1991. – С. 406-419.

Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ - початку ХХ ст. / О. Сухий О. – Львів, 1999. – 235 с.

Утворення II Речі Посполитої. Збірник документів. 1866-1925 рр. Варшава. – 1981. – 397 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ. – Ф. 274. – Київське губернське жандармське управління. – Оп. 1, спр. 3315. Листування з департаментом поліції про польські воєнізовані організації, 1913-1914 рр., арк. 5-32.

Prospekt tygodnika politycznego spoleczno-ekonomicznego I literackiego // Przeglad Krajowy. Kijow. – 1909, Kwiecien.

Listopada. Narodowe Święto Niepodległości / Opracowanie I wybor tekstow Jerzy Tomczyk Wieslaw, Jan Wysocki, Czeslaw Andrzej Zak. – Warszawa. − 2011. − 92 s.

Adamski Łukasz. Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski I jego

poglądy na Polskę i Polaków. − Warszawa 2011. − 370 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Пошуки ідентичностей у сусідніх просторах та пограничних епохах