Особливості самоідентифікації магнатерії Правобережної України у ХІХ ст.

Автор(и)

  • Таїсія Вержанська Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

стереотипи, магнатерія, Правобережна Україна, самоідентифікація, ідентичність, креси

Анотація

В статті розглянуто стереотипи поведінки польських магнатів
Правобережної України у ХІХ ст. Здійснено аналіз основних факторів,
які впливали на формування світоглядних установок типового магната, визначено характерні риси польського шляхетства. Здійснена
спроба виокремити методи збереження ідентичності польського
дворянства від імперських посягань та акцентувати увагу на регіональній специфіці.

Посилання

Байбурин А. Этнические аспекты изучения стереотипиых форм поведения и традиционная культура / А. К Байбурин. – [електронний ресурс. Режим доступу: http://journal.iea.ras.ru/archive/1980s/1985/Bayburin_1985_2.pdf]

Бакула Б. Креси без узаємних викреслювань – Б.Бакула. – [електронний ресурс. Режим доступу: http://krytyka.com/cms/upload/Okremi_statti/2010/2010-01-02/16-22-2010_1-2.pdf ]

Бердяєв М. Судьба России: сборник статей / М. Бердяев. – М. : Советский писатель, 1990. – 233 с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак, ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863 рр.) / Д. Бовуа; [Пер. з фр. З. Борисюк]. – К. : Інтел, 1996. – 416 с.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні. 1863-1914 рр.: Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Д. Бовуа. – К. : Критика, 1998. – 334 с.

Бухарин С. Н. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации / С. Бухарин, Н. Ракитянский. – М. : институт русской цивилизации, 2011. – 944 с.

Васильев А. Г. Сарматизм: исторический миф и его роль в формировании польской национальной идентичности /А. Г. Васильев // Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. – М., 2007. – Вып. 21. – С.184-215.

Демчук Р. В. Український «сарматизм» як алгоритм організації спільноти / Р. В. Демчук. – [електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1463/1/demchuk_ukr_sarmat.pdf

Записки Михала Чайковскаго (Садыкъ-Паши) / Михаилъ Чайковскій // Киевская старина. – 1891. – № 7. – С. 85-96.

Лескинен М. В. Стереотип «веселого поляка» в описаниях польского национального характера национального характера эпохи просвещения и романтизма / М. В Лескинен. – [електронний ресурс. Режим доступу:

http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2011_2/31.pdf]

Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма. истоки национальной идеологии Речи Посполитой / М. В. Лескинен. – М., 2002. – 178 с.

Сухомлинов О. М. Культурні пограниччя: Новий погляд на стару проблему: Монографія / О. М Сухомлинов. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 212 с.

Филатова Н. М. От Просвещения к романтизму. исторический лексикон Казимежа Бродзиньского / Н. М. Филатова. – М. : индрик, 2004. – 152 с.

Iwaszkiewicz J. Książka moich wspomnień / J. Iwaszkiewicz – Kraków, 1983. – 420 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Пошуки ідентичностей у сусідніх просторах та пограничних епохах