Граф Михайло Тишкевич: від крайовства до модерного українств

Автор(и)

  • Роман Лехнюк Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

консерватизм, крайовство, ідентичність, граф Тишкевич

Анотація

На основі мемуарів Михайла Тишкевича розглядається еволюція
його ідентичності від подвійної крайової польсько-української до модерного українства та діяльність графа у якості дипломатичного
представника УНР. Тоді як більшість шляхетських родів Правобережжя
визначалась у своїй польськості, він став одним із небагатьох винятків, що обрали шлях українства і зробили вагомий внесок в українську
справу. Приклад графа Тишкевича демонструє шляхи укорінення української національної свідомості в аристократичних колах і пов’язані з цим труднощі.

Біографія автора

Роман Лехнюк, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри новітньої історії України

Посилання

Василенко В. Вітчизна як імператив буття / Володимир Василенко // Вірити в Україну. Зі спадщини графа Михайла Тишкевича. – Львів: Друкарські куншти, 2009. – С. 59-115.

Гентош Л. Листи Симона Петлюри до графа Михайла Тишкевича / Ліліана Гентош. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/Subdivisions/um/um1/Dokumenty/4-hentosh%20liliana.htm.

Господин А. Три визначні дипломати: Граф М. Тишкевич, князь І. Токаржевський-Карашевич і барон М. Василько / Андрій Господин. – Вінніпег, 1989. – 40 с.

Ґраф Михайло Тишкевич [некролог] // Діло (Львів). – 1930. – Ч. 172. – 7 серп.

Ґраф Михайло Тишкевич [некролог] // Літературно-науковий вістник. – Львів, 1930. – Кн. ІХ. – С. 834 – 835.

Косик В. Франція та Україна. Становлення української дипломатії (березень 1917-лютий 1918). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 264 с.

Портнов А. Українські образи першої Речі Посполитої. Деякі спостереження / Андрій Портнов // Його ж. Історії для домашнього вжитку: есеї про польсько – російсько – український трикутник пам’яті. – К.: Критика, 2013. – С. 95-110.

Смалянчук А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй: Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864-1917 / Алєсь Смалянчук. – Гродна: ГрДУ, 2001. – 322 с.

Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999 / Тімоті Снайдер. – К.: Дух і літера, 2012. – 464 с.

Соловйова В. Михайло Тишкевич – український дипломат і політичний діяч / Вікторія Соловйова // Україна дипломатична (Київ), 2006. – № 7. – 164-174.

Тишкевич M. Уривки з спогадів // Літературно-науковий вісник. – 1928. – Кн. ІІІ. – С. 229-241; 1928. – Кн. V. – С. 29-36; 1928. – Кн. VII-VIII. – С. 250-260; 1928. – Кн. ІХ. – С. 52-58; 1929. – Кн. ІІІ. – С. 224- 230.

Тонсор С. Консервативний пошук ідентичності / Стівен Тонсор // Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. / Упор. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: ВД «Простір», «Смолоскип», 2008. – С. 460-471.

Хома І. Апостольський престол і Україна, 1919-1922 / Іван Хома. – Рим, 1987. – 134 с.

Черкаська Н. В’ячеслав Липинський і Йосип Потоцький (Історія одного листа) / Наталія Черкаська // Молода нація : альманах / Редкол. В. Верстюк (гол. ред.) та ін. – Київ, 2002. – № 4. – C. 202-211.

Черкаська Н. Польська шляхта на Правобережній Україні початку ХХ століття: національна ідея чи крайова ідеологія? / Наталія Черкаська // Український археографічний щорічник. – Вип. 12. – К., 2007. – С. 186-206.

Solak Z. Miedzy Polska a Litwa. Życie i działalnosc Michała Romera. 1880-1920 / Zbigniew Sołak. – Krakow, 2004. – 484 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Пошуки ідентичностей у сусідніх просторах та пограничних епохах