Польська преса в громадсько-політичному житті України в роки першої світової війни

Автор(и)

  • Ольга Білобровець Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

польська преса, польська еміграція, народова демократія, «польська справа», «Джєннік Кійовськи»

Анотація

Напередодні і в роки Першої світової війни активно розвивалася
польська преса в Російській імперії, зокрема в українських землях, де кількість поляків була найбільшою. Сприяли розвитку преси евакуація поляків із Королівства Польського і Галичини, збільшення кількості фахових видавців та читачів, загострення уваги всього суспільства до «польської справи» та необхідність поширення програм, ідей, планів польських політичних партій і громадських об’єднань. Польська преса у цей переломний період стала направляючою та об’єднуючою силою поляків, що формувала їх суспільну думку, виховувала у них патріотизм та прагнення до відновлення незалежності.

Біографія автора

Ольга Білобровець, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доцент кафедри історії України

Посилання

Центральний державний історичний архів України, (далі ЦДІАУ), ф.274, оп.1, спр. 2441, 64 арк.

ЦДІАУ, ф. 442, оп. 815, спр. 498, 53 арк.

ЦДІАУ, ф.442, оп. 821, спр. 291, 55 арк.

ЦДІАУ, ф. 442, оп. 861, спр. 24, 18 арк.

Державний архів Київської області (далі Держархів Київської обл.), ф.2, оп. 179, спр. 839, 54 арк.

Держархів Київської обл., ф. 2, оп.180, спр. 256, 276 арк.

Державний архів Хмельницької області (далі Держархів Хмельницької обл.), ф. 292, оп.1, спр. 272, 76 арк.

Держархів Хмельницької обл., ф.292, оп.1, спр. 1096, 191арк.

«Kłosy Ukraińskie». – Kijów. – 1916. – Nr. 23.

Баженов Л.В. Польська преса в Україні між 1905-1917 роками // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність. Науковий збірник. - Житомир, 1998 – С. 111-113.

Годований Є.Ф. Український світ у польському дзеркалі / Є.Годований. – Одеса: Астропринт, 2010. – 145 с.

Зашкільняк Л. Історія Польщі / Л. Зашкільняк. – Львів, 2002. – С.121.

Encyklopedia wiedzy o prasie pod red. J. Maślanski – Wrocław, 1976. – S. 100

Zienkiewicz Т. Polskie zyczie literackie w Kijowie w latach 1905-1918 / Т.Zienkiewicz – Wyd. WSP Olsztyn, 1990. – 258 с.

Sokolnicki M. Polska w pamiętnikach wielkiej wojny 1914-1918 / M.Sokolnicki. – Warszawa, 1925. - S.126.

Slisz А. Prasa polska w dobie wojny i rewolucji 1915-1919 / А. Slisz Wyd.: Ksiąźka i Wiedza, Warszawa 1968, 439 s.

Witwicka-Dudek A. Przegląd wybranych polskich tytułów prasowych

wydawanych w Kijowie na początku XX wieku // Pamiętnik Kijowski. – T. 6. – Kijów, 2002. – S. 116-128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Пошуки ідентичностей у сусідніх просторах та пограничних епохах