Соціально-економічне життя поляків Правобережної України у добу української революції (1917-1921 рр.)

Автор(и)

  • Олександр Погуляєв Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

Правобережна Україна, польська меншина, кооперативне господарство, польське землеволодіння, українська революція, польські маєтки

Анотація

У статті розглядається соціально-економічне життя польської
меншини Правобережної України, у період української революції 1917-
1921 років. Зокрема, висвітлюється питання територіальної приналежності поляків, їх кількості в окремих регіонах Волинської, Київської та Подільської губерній. На основі статистичних даних здійснюється аналіз та опис господарської діяльності польської меншини в окремих губерніях та визначається їх рівень соціально-економічного життя.

Біографія автора

Олександр Погуляєв, Житомирський державний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри історії України

Посилання

Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство европейской России (конец ХІХ – начало ХХ века) / А. М. Анфимов. – М., 1969. – 221 с.

Балуба І. А. Польська національна меншина України в 20–30-х рр. ХХ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. А. Балуба. – К., 1994. – 24 с.

Білобровець О. М. Історія польських поселень Володарсько-Волинського району // Волинь–Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2001. – № 7. – С.63-75.

Гайдай Л. І. Трансформація селянських господарств Правобережної України у процесі спеціалізації сільськогосподарського виробництва на

початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Історичні науки. – 2001. – № 10. – С. 8-13.

Жуковський О. І. Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток : автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. І. Жуковський. – Чернівці, 2006. – С. 15-16.

Єременко Т. І. Польська національна меншина в Україні в 20-30-ті рр. ХХ ст. / Т. І. Єременко. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1994. – С. 32-34.

Калакура О. Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ століття // Наукові записки. – К.: ІПіеНД, 2006. – Вип. 30, кн. 1. – С. 173-186.

Лобко О. А. Оренда землі в поміщицьких маєтках на Правобережній Україні ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки НаУКМА. – К., 2007. – Т. 65. Історичні науки. – С. 17-25.

Лісевич І. Т. У затінку двоглавого орла (польська національна меншина на Наддніпрянській Україні в другій половині XIX ст. – на початку XX ст.). – К.: Ін-т історії України АН України, 1993. – 86 с.

Лісевич І. Т. Польська національна меншина в Наддніпрянській Україні(1864–1917) // Український історичний журнал. – 1997. – №2. – С. 44.

Рафальський О. Правове становище національних меншин у соціальноекономічній сфері в кінці ХІХ – на поч ХХ ст. і його відображення в історичній літературі // етносоціальні процеси на Правобережній Україні: минуле і сучасне: Наук. зб. – Київ–Житомир, 1998. – С. 58-60.

Макарчук С. А. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1917-1920 г. – Т.VIII. – Волынская губерния. – С. Х.

Надольська В. В. Національні меншини на Волині (середина ХІХ – початок ХХ ст.). – Диc. канд. істор. наук. – 07. 00. 05. – Луцьк, 1996. – 241 с.

Олешко П., Панишко Г. Польське та українське велике землеволодіння на Волині в ІІ-й пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Міжнародний науковий конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття». / Українське історичне товариство, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2001. – Том 2. – С. 178-187.

Jabłoński H. Polska autonomia narodowa na Ukraine 1917 – 1918. –

Warszawa, 1948. – С. 26-43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Польща–Україна: від другої Речі Посполитої до сучасності