Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період «великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.)

Автор(и)

  • Тетяна Рафальська Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

тоталітаризм, терор, репресії, наказ, регіон, арешт, обвинувачення, міра покарання, в’язниця

Анотація

Автор статті поставила за мету дослідити одну з маловідомих сторінок з історії національних меншин Житомирщини – репресії радянськї влади проти польського населення у 30-х роках ХХ-го століття, технологію
та методи проведення цієї політики. Об’єктом дослідження стала спільна трагічна доля українців та поляків с. Булдичів в добу «Великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р). Джерельну основу праці становлять раніше невідомі архівні матеріали та дослідження, присвячені національному аспекту політичних репресій в Україні.

Біографія автора

Тетяна Рафальська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

канд. істор. наук, доцент кафедри історії України

Посилання

Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини: 1795-2006: Довідник: Офіційне видання / Упоряд. Р.Ю. Кондратюк, Д.Я. Самолюк, Б.Ш. Табачник. – Житомир: Вид-во ‘’Волинь’’, 2007. – 620 с. – 11 схем.

Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. – Вып. 4. – Москва, 1928. – С.24-25.

Даниленко В.М. Сталінізм на Україні. 20-30-ті рр./ В.М. Даниленко, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький – К.: Либідь; едмонтон: Вид-во Канад. Ін-ту укр. студій, 1991. – 342 с.

ДАЖО, Фп. 87, оп. 1, спр. 111. – 38 арк.

ДАЖО, фр. 5013, оп. 2, спр.11781, 89 арк.

ДАЖО, фр.5013 оп. 2. спр. 17970, 29 арк.

ДАЖО, фр. 5013, оп.2, спр.2320 (у 2-х т. ); т. 1. – 457 арк.

ДАЖО, фр.5013, оп. 2, спр. 1243 ( у 28 т.); т. 9. – спр. 1251. – 578 арк.

ДАЖО, фр. 5013, оп. 2, спр. 542. – 26 арк.

ДА СБУ Житомир. – Ф.-оф. – Копії протоколів НКВС та прокурора СРСР жовтень 1937 р. – березень 1938 р. Акти Житомирського УНКВС про виконання вироків. – 65 од. зб.

ДА СБУ Житомир. – Ф.– оф. – Протоколи засідань особливої трійки при Житомирському обласному управлінні НКВС з 20 вересня по 3 листопада 1938 р. – 13 од. зб.

ДА СБУ Житомир. – Ф.– оф. – Спр.18842 (у 9 т.). – т.1. – 516 арк.

Кондратюк Р. Польські національні адміністративні утворення на Житомирщині у 20-тіих роках ХХ ст. / Р. Кондратюк, Л. Блашкевич // «Волинь – Житомирщина»: Житомирщина крізь призму століть: наук. зб. – Т.16. – Житомир. – 1997. – С. 92-97.

Петров Н.В. ‘’Польская операция‘’ НКВД 1937-1938 гг. / Н.В. Петров, А.Б. Рогинский // Репрессии против поляков и польских граждан. – М., 1997. – С. 22-43.

Реабілітовані історією: у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]. Житомирська область. Кн. 1. / [ обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін. ]. – Житомир: Полісся, 2006. – 721 с.

Сторонський І.Й. Польське населення Волині у радянський час (1921 – 1938) / І.Й.Сторонський, Ю.І. Кричко // Велика Волинь: минуле і сучасне. – Хмельницький; Ізяслав; Шепетівка, 1994. – С. 552-553.

Стронський Г. Зліт і падіння: Польський національний район в Україні у 20-30-ті роки / Г. Стронський, – Т.: Обл.друкарня, 1992.– 63 с.

Хаустов В. Сталин, НКВД и репрессии, 1936–1938 гг.: [монография] / В. Хаустов, Л. Самуэльсон – М.:РОССПЭН, 1996. – 244 с.

Шаповал Ю.І. У ті трагічні роки: сталінізм на Україні / Ю. І. Шаповал – К.: Політвидав України, 1990.– 140 с.

Шаповал Ю.ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов; Ін-т укр. Археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К.: Абріс, 1997. – 608 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Польща–Україна: від другої Речі Посполитої до сучасності