Поляки житомирсько-вінницького регіону в період нацистського режиму (1941–1944 рр.): національна ідентичність та життя в умовах окупації

Автор(и)

  • Сергій Стельникович Національний педагогічний університ ім. М. Драгоманова, Ukraine

Ключові слова:

Житомирсько-Вінницький регіон, генеральний округ Житомир, нацистська окупація, поляки, українці, національна ідентичність

Анотація

У дослідженні аналізуються особливості національної ідентичності та життя польської етнічної меншини на території Житомирсько-Вінницького регіону (в генеральному окрузі Житомир) в період нацистської окупації. Визначено, що поляки були одним із найчисленніших етносів краю та значною мірою проявляли свою національну ідентифікацію через приналежність до католицизму. У період Другої світової війни зовнішні сили (Німеччина та СРСР) намагалися створити міжнаціональне протистояння між українцями та поляками в регіоні. Проте тривалі традиції мирного співжиття двох народів тривали і надалі. У контексті повсякденності представники етнічної польської меншини Житомирсько-Вінницького регіону були такими ж жертвами колоніальної політики нацистів, як і інші місцеві слов’янські етноси.

Біографія автора

Сергій Стельникович, Національний педагогічний університ ім. М. Драгоманова

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри історії та етнополітики

Посилання

Вінницькі вісті (Вінниця). — 1942. — 29 січня.

Державний архів Житомирської області (далі — Держархів Житомирської обл.), ф. Р-1151, оп. 1, спр. 145, 120 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1151, оп. 1, спр. 147, 179 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1153, оп. 1, спр. 3, 15 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1153, оп. 1, спр. 7, 68 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-1162, оп. 1, спр. 1, 82 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-2636, оп. 1, спр. 13, 164 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-2636, оп. 1, спр. 55, 347 арк.

Держархів Житомирської обл., ф. Р-5013, оп. 2, спр. 23141, 49 арк.

Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 41, 17 арк.

Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці, ф. Р-1846, воп. 1, спр. 8, 359 арк.

Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941—1955 рр. / В. М. Жилюк. — Рівне : Волинські обереги, 2008. — 308 с.

Звягельське слово (Звягель). — 1942. — 26 вересня.

Звягельське слово (Звягель). — 1942. — 30 вересня.

Звягельське слово (Звягель). — 1942. — 7 жовтня.

Ковальчук І. В. Політично-військові і соціально-економічні складові діяльності ОУН та УПА на території Житомирської і західних районів Київської областей (військова округа «Тютюнник») у 1941—1943 рр. : дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. В. Ковальчук. — К., 2012. — 286 с.

Краківські вісті (Краків). — 1941. — 9 жовтня.

Краківські вісті (Краків). — 1941. — 10 жовтня.

Лауер В. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / В. Лауер. — К. : Зовнішторгвидав України ; Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. — 368 с.

Селешко М. Вінниця : спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937—1938 / М. Селешко. — Нью-Йорк — Торонто — Лондон — Сідней : Фундація ім. О. Ольжича, 1991. — 211 с.

Спогади (березень 2014 р.): Синицький Станіслав Іванович, 1931 р. н. Особистий архів автора.

Спогади (грудень 1980 р.): Міодушевський Юліан Бернардович, 1914 р. н. Особистий архів автора.

Стельникович С. В. Український національний рух опору Тараса БульбиБоровця : історичний нарис / С. В. Стельникович. — [2-ге вид., випр. і доп.]. — Житомир : Полісся, 2010. — 392 с.

Українське слово (Житомир). — 1941. — 17 серпня.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі — ЦДАВО України), ф. 3833, оп. 1, спр. 112, 43 арк.

ЦДАВО України, ф. 3838, оп. 1, спр. 3а, 78 арк.

ЦДАВО України, ф. 4328, оп. 1, спр. 2, 129 арк.

ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 102, 53 арк.

ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 261, 86 арк.

ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 263, 44 арк.

ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 5, спр. 20, 7 арк.

ЦДАВО України, ф. КМФ-8, оп. 1, спр. 38, 135 арк.

ЦДАВО України, ф. КМФ-8, оп. 2, спр. 156, 316 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі — ЦДАГО України), ф. 75, оп. 1, спр. 3, 233 арк.

ЦДАГО України, ф. 75, оп. 1, спр. 5, 191 арк.

Armstrong J. A. Ukrainian nationalism / J. A. Armstrong. — [3rd ed.]. — Colorado : Ukrainian academic Press, 1990. — 271 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Польща–Україна: від другої Речі Посполитої до сучасності