Взаємини підпільних українських греко-католиків та польських римо-католиків у радянській Галичині (1946–1989 рр.)

Автор(и)

  • Катерина Будз Національний університет «Києво-Могилянська академія», Ukraine

Ключові слова:

Українська Греко-Католицька Церква, Римо-Католицька Церква, Російська Православна Церква, мотивація, «правдива віра», конфлікт, ідентичність

Анотація

На основі архівних документів та джерел усної історії аналізуються взаємини між католиками візантійського та латинського обрядів у радянській Галичині протягом 1946-1990 рр. Керуючись ідеєю
«правдивої віри» та антиросійськими поглядами, багато українських
греко-католиків почали відвідувати римо-католицькі храми після
ліквідації УГКЦ у 1946 р. Хоча польські та українські священики та миряни підтримували одні одних морально і матеріально, їхня релігійна
співпраця часто ускладнювалася національними упередженнями та
обрядовими відмінностями.

Біографія автора

Катерина Будз, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

аспірантка кафедри історії

Посилання

Андрухів І. Релігійне життя на Прикарпатті: 1944–1990 роки. Історико-правовий аналіз / І. Андрухів. – Івано-Франківськ, 2004. – 344 с.

Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939–1950) / Б. Боцюрків; [пер. з англ. Н. Кочан]. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 268 c.

Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс / В. Войналович. – К. : Світогляд, 2005. – 741 с.

Державний архів Російської Федерації (далі – ДАРФ). – Ф. Р-6991, оп. 1, спр. 33. – 219 арк.

ДАРФ. – Ф. Р-6991, оп. 1, спр. 103. – 381 арк.

ДАРФ. – Ф. Р-6991, оп. 1, спр. 519. – 276 арк.

ДАРФ. – Ф. Р-6991, оп. 1, спр. 1585. – 37 арк.

Державний архів Львівської області (ДАЛО, м. Львів). – Р-1332, оп.2, спр. 15. – 154 арк.

Інтерв’ю з єпископом Софроном Дмитерком. Інтерв’юер: І. Пелехатий. // Архів Інституту Історії Церкви (АІІЦ), П-1-1-419.

Інтерв’ю з отцем (далі – о.) Василем Вороновським від 03.01.1994, м. Львів. Інтерв’юер: Будзінський Т.//АІІЦ, П-1-1-903.

Інтерв’ю з о. Віталієм Дуткевичем від 06.02.1999, м. Львів. Інтерв’юер: Купчик Л.//АІІЦ, П-1-1-946.

Інтерв’ю з о. Владиславом Керніцьким від 11.05.1994, м. Львів. Інтерв’юер: Купчик Л.//АІІЦ, П-1-1-374.

Інтерв’ю з о. Михайлом Косилом від 12. 11. 1999, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Яремча. Інтерв’юер: Чуляк Віктор. // АІІЦ, П-1-1-1026.

Інтерв’ю з о. Павлом Менделюком від 21.12.1999, Львів-Кривчиці.

Інтерв’юер: Бойко Ігор.// АІІЦ, П-1-1-1115.

Інтерв’ю з о. Ігорем Пецюхом від 09.04.2002, м. Львів. Інтерв’юер: Пукас Ірина// АІІЦ, П-1-1-1358.

Інтерв’ю з о. Іваном Репелою від 14.02.1993, м. Івано-Франківськ.

Інтерв’юер: Павликівська Наталка.// АІІЦ, П-1-1-275.

Інтерв’ю з о. Миколою Сивиком від 25.03.1993, Львівська область, м. Жидачів. Інтерв’юер: Ґудзяк Б. // АІІЦ, П-1-1-335.

Інтерв’ю з о. Мар’яном Чорнегою від 30.03.2002, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Крехів. Інтерв’юер: Борис В.// АІІЦ, П-1-1-145.

Інтерв’ю з о. Володимиром Чучманом від 23.08.2000, м. Львів. Інтерв’юер: Лободинська М. // АІІЦ, П-1-1-1161.

Інтерв’ю з паном Михайлом Довбушем від 25. 09. 2003, м. Львів. Інтерв’юер: бр. Арсеній Занін//АІІЦ, П-1-1-1551.

Інтерв’ю з пані (далі – п.) Данутою Захаришин від 25. 08. 2000, м. Львів. Інтерв’юер: Захаришин О.// АІІЦ, П-1-1-1132.

Інтерв’ю з п. Меланією Купецькою-Помайбою від 10.05.2003, Львівська обл., м. Жовква. Інтерв’юер: Почеква А. // АІІЦ, П-1-1-1401.

Інтерв’ю з п. Марією Лазар від 13.08.2000, Львівська область, м. Червоноград. Інтерв’юер: Гусак Василь // АІІЦ, П-1-1-1141.

Інтерв’ю з п. Мартою Малкош від 04. 11. 1994, м. Івано-Франківськ.

Інтерв’юер: Павликівська Н. // АІІЦ, П-1-1-426.

Інтерв’ю з п. Анною Мериндою від 22. 11. 1993, м. Івано-Франківськ.

Інтерв’юер: Павликівська Н. // АІІЦ, П-1-1-350.

Інтерв’ю з п. Марією Пістун від 08.09.2000, Львівська Духовна Семінарія. Інтерв’юер: Кузишин Степан. // АІІЦ, П-1-1-1152.

Інтерв’ю з п. Ганною Сало від 28.04.2001, Львівська область, м. Жовква. Інтерв’юер: Сало М. // АІІЦ, П-1-1-1286.

Інтерв’ю з п. Вірою Тарах від 10.11.2000, Львівська область, м. Жовква. Інтерв’юер: Щурик Олег // АІІЦ, П-1-1-1142.

Інтерв’ю з п. Анною Чопик від 08.06.2000, м. Львів. Інтерв’юер: бр. Яремцьо М. // АІІЦ, П-1-1-1143.

Інтерв’ю з сестрою (далі – с.) Ольгою-Магдалиною Дацків від 08.04.1993. янтерв’юер: Смолюк С. // АІІЦ, П-1-1-54.

Інтерв’ю з с. Марією (Іриною) Дикою від 04.08.1993, м. Львів. Інтерв’юер: Смолюк С.// АІІЦ, П-1-1-154.

Інтерв’ю зі с. Любою (Марією) Козак від 20.03.2001, м. Львів.

Інтерв’юер: Проців Л. // АІІЦ, П-1-1-1307.

Інтерв’ю з с. Василією (Аріадною – Марією – Оленою) Николайчук від 02.06.2000, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Войнилів. Інтерв’юер: Павликівська Н. // АІІЦ, П-1-1-1128.

Інтерв’ю з с. Галиною (Анною) Ходунович від 17.08.1993, м. Львів.

Інтерв’юер: Смолюк С./ АІІЦ, П-1-1-246.

Історія релігії в Україні. У 10-ти т. Т.4. Католицизм. // За ред. П. Яроцького. – К., 2001. – 598 с.

Лисенко О. До питання про становище церкви в Україні у період Другої світової війни / О. Лисенко // Український історичний журнал. – 1995. – № 3. – c. 73–81.

Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. – Т. 2. – К., 2006. – 804 с.

Мартирологія українських церков: У 4-х томах. Документи, матеріяли, християнський самвидав України / [упор. Осип Зінкевич та ін.] – Торонто-Балтимор: Українське Видавництво «Смолоскип» імені В. Симоненка, 1985. – Том II. Українська католицька церква. – 839 с.

Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.). – Київ: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 480 с.

Пащенко В. Греко-католики в Україні (від 40-х років XX століття до наших днів) / В. Пащенко. – Полтава, 2002. – 616 с.

Сергійчук В. Нескорена церква: подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / В. Сергійчук. – К. : Дніпро, 2001. – 496 с.

Сергійчук В. У боротьбі за рідну віру римо-католики України завжди були несхитні / В.Сергійчук. – Київ: Дніпро, 2001. – 228 с.

Стоцький Я. Українська Греко-Католицька Церква і релігійне становище Тернопільщини (1946–1989 рр.) / Я. Стоцький. – Тернопіль : Підручники і посібники. – 432 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління (ЦДАВОУ, м. Київ). — Ф.4648, оп.1, спр. 198. – 319 арк.

Chumachenko, T. Church and State in Soviet Russia: Russian orthodoxy from World War II to the Khrushchev years. / T.Chumachenko. – New York: M. E. Sharpe, Armonk, 2002. – 234 p.

Cywiński, B. Ogniem próbowane : z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej. T. 2 “…i was prześladować będą”/ B. Cywiński. – Lublin; Rzym: Wydawnictwo KUL; Fundacja Jana Pawła II, 1990. – 519 s.

Hlebowicz, A. Katolicyzm w państwie sowieckim, 1944-1992. Kościół

odrodzony / A. Hlebowicz. – Sopot, 1993. – 255 s.

Miner S. Stalin’s Holy War: Religion, Nationalism and Alliance Politics, 1941– 1945 / Steven Miner. – U of North Carolina Press, 2003. – 407 p.

Osadczy W. Kościoła łacinskiego na Ukrainie dole i niedole. Doświadczenie, dzien dzisiejszy, problemy i perspektyvy. // Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu / pod red. Andrzeja Gilia i Witolda Bobryka. – Siedlice-Lublin: Akademia Podlaska, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010. – s. 87–108.

Polacy w Kościele Katolickim w ZSRR // Instytut Badań nad Polonią i

Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / pod red. Ks. E. Walewandra. – Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991. – 323 s.

Weiner, A. The Empires Pay a Visit: Gulag Returnees, East European Rebellions, and Soviet Frontier Politics / A.Weiner // The Journal of Modern History, 2006. – Vol. 78, № 2. – p. 333-376.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Польща–Україна: від другої Речі Посполитої до сучасності