Від подолання історично-політичних образ до взаєморозуміння та європейської співпраці (на прикладі українсько-польських стосунків у X–XXI століттях)

Автор(и)

  • Вікторія Загурська-Антонюк Житомирський державний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

держава, європейська співпраця, українсько-польські взаємини

Анотація

У даній статті здійснено історично-політичний аналіз українськопольських стосунків у X–XXI століттях. Шлях взаємодії та співпраці протягом тисячоліття між двома народами був складний і навіть трагічний. Проте спільний поступ наших народів поріднив їх
не тільки на побутовому та особистісному рівнях, але й допоміг
віднайти спільну мету у розбудові цивілізованих держав у Європейській спільноті.

Біографія автора

Вікторія Загурська-Антонюк, Житомирський державний технологічний університет

кандидат політичних наук, доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук

Посилання

Бокань В., Польовий Л. Історія культури України: Навч. посібник. – К. : МАУП, 2002.

Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Львів, 1925.

Гусєв В. Філософія доби Відродження. – К. : Університет «Києво-Могилянська академія», 1993.

Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі XVI-XVII ст. // Сучасність. – 1992. – № 3. – С. 65 – 74.

Дворнік Ф. Слов’яни в Європейській історії та цивілізації. – К. : Дух і Літера, 2000.

Довженок В. О. Среднее Поднепровье после татаро-монгольского нашествия // Древняя Русь и славяне. – М., 1978.

Енциклопедія українознавства – Т. 1 – 4. – Львів, 1993 – 1994.

Євтух В. етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. – К. : Фенікс, 1997.

Заєць І. І. Витоки духовної культури українського народу. – К. : Аратта, 2006.

Литвинов, В. Ренесансний гуманізм в Україні. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000.

Любавский М. К вопросу об удельных князьях и местном управлении в Литовско-Русском государстве. – М., 1894.

Майборода О. Дебютує етнополітика // Віче. – 1998.– № 7.

Макарчук С. А. Український етнос. − К.,1992.

Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.

Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К. : АТ «Обереги», 1992.

Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К. : Фірма «Довіра», 1992.

Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

Смирнов М. Ягелло Яков Владислав и первое соединение Литвы с Польшей. – СПб., 1868.

Щербаківський В. М. Формація української нації. – Подебради, 1937.

Юрій М. Т. етногенез та менталітет українського народу. – К. : Таксон, 1997.

Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К. : Критика, 2005.

Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – К. : Критика, 2002.

Pudło K. Polityka etniczna państw// Studia i szkice z dziejów najnowszych, politologii i socjologii/ pod red. R. Gellesa i M. Wolańskiego. – Wrocław, 1994.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Політологія, публіцистика та загальні розвідки