Книга в українсько-польському дискурсі ідентичності

Автор(и)

  • Василь Теремко Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

Ключові слова:

ідентичність, дискурс ідентичності, дискурсивний потенціал книги, українсько-польський дискурс ідентичності

Анотація

Книга як дискурсивний феномен і її роль в українсько-польському
дискурсі ідентичності на шляху обох народів у сьогодення – основні
акценти цієї розвідки.

Біографія автора

Василь Теремко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики

Посилання

Директор Інституту книги: Без інтернету сучасна бібліотека існувати не може [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comments.ua/life/443462-direktor-polskogo-institutu-knigi-bez.html

Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа: Становлення людини друкованої книги. – 3-тє вид. / Маршалл Мак-Люен ; [пер. з англ. А. А. Галушки, В. І. Постнікова]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 392 с. – (Серія «Зміна парадигми». – Вип. 1).

Демчук Р. Міфологічність та конфесійність в дискурсі української ідентичності [електронний ресурс] / Р. Демчук. – Режим доступу : http://www.religion.in.ua/main/analitica/12568-mifologichnist-ta-konfesijnist-v-diskursiukrayinskoyi-identichnosti.html

Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич. – Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 520 с.

Идентичности и ценности в эпоху глобализации / под. ред.

Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Павленко. – К., Наукова думка, 2013. – 604 с.

Вознюк О. Візія українця як іншого у польському літературному дискурсі [електронний ресурс] / О. Вознюк. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30970/33-Voznyuk.pdf?sequence=1

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : АСТ, 2003. – 603, [5] с. – (Серия «Philosophy»).

Шаповал Ю. Шлях довжиною у 17 років [електронний ресурс] /

Ю. Шаповал // Дзеркало тижня. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/history/shlyah-dovzhinoyu-u-17-rokiv.html. – 22.02.2013.

Яручик В. П. Українська література в Польщі (Історія, видавнича діяльність та періодика, літературні дискусії, поезія) : історико-літературний нарис / В. П. Яручик. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 156 с.

Літвін Г. Два виміри польсько-українських відносин [електронний ресурс] / Г. Літвін // День. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/svitovi-diskusiyi/dva-vimiri-polsko-ukrayinskih-vidnosin – 05. 03.2013.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Комунікаційний простір мас-медіа (Інтернет, преса, телебачення) в Польщі та Україні: внутрішні проблеми та зовнішні викл