Книга в українсько-польському дискурсі ідентичності

Василь Теремко

Анотація


Книга як дискурсивний феномен і її роль в українсько-польському
дискурсі ідентичності на шляху обох народів у сьогодення – основні
акценти цієї розвідки.


Ключові слова


ідентичність; дискурс ідентичності; дискурсивний потенціал книги; українсько-польський дискурс ідентичності

Повний текст:

PDF

Посилання


Директор Інституту книги: Без інтернету сучасна бібліотека існувати не може [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comments.ua/life/443462-direktor-polskogo-institutu-knigi-bez.html

Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа: Становлення людини друкованої книги. – 3-тє вид. / Маршалл Мак-Люен ; [пер. з англ. А. А. Галушки, В. І. Постнікова]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 392 с. – (Серія «Зміна парадигми». – Вип. 1).

Демчук Р. Міфологічність та конфесійність в дискурсі української ідентичності [електронний ресурс] / Р. Демчук. – Режим доступу : http://www.religion.in.ua/main/analitica/12568-mifologichnist-ta-konfesijnist-v-diskursiukrayinskoyi-identichnosti.html

Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич. – Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 2002. – 520 с.

Идентичности и ценности в эпоху глобализации / под. ред.

Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Павленко. – К., Наукова думка, 2013. – 604 с.

Вознюк О. Візія українця як іншого у польському літературному дискурсі [електронний ресурс] / О. Вознюк. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30970/33-Voznyuk.pdf?sequence=1

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон ; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М. : АСТ, 2003. – 603, [5] с. – (Серия «Philosophy»).

Шаповал Ю. Шлях довжиною у 17 років [електронний ресурс] /

Ю. Шаповал // Дзеркало тижня. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/history/shlyah-dovzhinoyu-u-17-rokiv.html. – 22.02.2013.

Яручик В. П. Українська література в Польщі (Історія, видавнича діяльність та періодика, літературні дискусії, поезія) : історико-літературний нарис / В. П. Яручик. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 156 с.

Літвін Г. Два виміри польсько-українських відносин [електронний ресурс] / Г. Літвін // День. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/svitovi-diskusiyi/dva-vimiri-polsko-ukrayinskih-vidnosin – 05. 03.2013.
Copyright (c) 2014 Василь Теремко