Видавнича справа в контексті українсько-польської співпраці: від минулого – до сучасності

Автор(и)

  • Юрій БОНДАР Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

Ключові слова:

видавнича діяльність, книговидання, українсько-польська співпраця, преса

Анотація

У статті простежується ґенеза співпраці українських та польських видавців і журналістів від часів зародження друкування у Європі,
аналізується сучасний стан такої співпраці в контексті українськопольських відносин, роль польських засобів масової комунікації та журналістської спільноти в процесі євроінтеграції України.

Біографія автора

Юрій БОНДАР, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат політичних наук, доцент кафедри видавничої справита редагування Інституту журналістики

Посилання

Архівна спадщина у співпраці Польщі та України: збірник / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Państwowy Komitet Archiwów Ukrainy – Генеральна дирекція державних архівів, державний комітет архівів України / під ред. В. Стемпляка. – Warszawa-Варшава, 2009. – 239 с.

Бондар Ю. В., Головатий М. Ф., Сенченко М. І. енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 400 с.

Возняк М. Павлин Свєнціцький (Павло Свій) / М. Возняк. – Львів: 3 Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 16 с.

Гедройць Є. «З нотаток редактора» / Єжі Гедройць. – К. : ПрАТ «Українська прес-група», 2013. – 80 с. – (Бібліотека газети «День» «Україна Incognita», серія «Підривна література»).

Енциклопедія українознавства. У 10-х томах. / Головний редактор Володимир Кубійович. – Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1954 –1989.

Єжи Ґедройць та українська еміграція: листування 1950-1982 років /Переклали з польської Олесь Герасим, Софія Грачова, Степан Захаркін, Зоряна Курдина, Богдана Матіяш, Костянтин Москалець, Андрій Поритько, Наталка Римська, Андрій Савенець. – К.: Критика, 2008. – 752с.

Животко А. Історія української преси [з передмов. К. Костева] / A. Животко. – Мюнхен., 1990. – 334 с.

Іван Тиктор: талан і талант: Монографія / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар, Н. Благовірна та ін.; керів. авт. кол. О. Думанська. – Львів : Українська академія друкарства, 2007. – 240 с.

Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич. – Львів: І-т українознавства, 2002. – 520 с. [електронний ресурс] //Режим доступу: http: //litopys.org.ua/isaevych/is.htm. – Ізборник.

Козак С. У колі хлопоманів – Павлин Свенціцький / Стефан Козак //Українсько-польські культурні взаємини.–К.: Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Ін-т мистецтв Польської Академії наук. 2008. – Вип. 2. – С. 30 – 37.

Кравченко С. І. «Biuletyn Polsko-Ukrainski» (Варшава, 1932-1938) як феномен польської журналістики міжвоєнної доби. // Журналістика: Науковий збірник / За ред. Н.М. Сидоренко. – К.: Ін-т журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. – С. 29 – 39

Кравченко С. І. Україна в геополітичній концепції польських прометеїстів на шпальтах часопису «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (Варшава 1932-1938) / С. І. Кравченко // Київські полоністичні студії Т.18. КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: Ун-т «Україна», 2011. – С. 19-28.

Назарук О. О. Найдавніші друковані твори українською мовою / О. О. Назарук // Українська мова і література в школі. – 1965. – № 4. – С. 19 – 20.

Наконечний Є. П. Украдене ім’я: чому русини стали українцями / Передмова Я. Дашкевича. – 3-є, доп. і випр. вид. / Є. П. Наконечний. – Львів: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2001. – 400 с.

Осадчий Володимир. Поділля в польській історії та культурі // Українськопольські культурні взаємини. – К.: Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Ін-т мистецтв ПАН, 2008. – Вип.2. – С. 188 – 198.

Пачовський Т.І. Павлин Свєнціцький — популяризатор творчості Шевченка / Т. І. Пачовський // 3б. праць одинадцятої наук, шевч. конф. – К., 1963. – С. 89 – 95.

Польська газета вийшла українською // Газета по-українськи – 2013. – 17 груд.

Iwanow M. Pierwszy naród ukarany: Polacy w Związku Radzieckim. 1921 – 1939. – Warszawa-Wrocław: PAN, 1991. – S. 298.

Kawecka-Gryczowa A. «Tragedia Ruska»: zabytek z poczatku XVII wieku / Alodia Kawecka-Gryczowa. – Warszawa, Inst. Sztuki Pol. Akad. Nauk, 1973. – 17 s.

Krzеtek T., Majewski W., Nagelski M., Stоrоzenkо I. Zolte Wоdy: Жовті Води. – 1648. – Warszawa, 1999. – 318 s.;

Michalski T. Współczesna umysłowość polska na Ukrainie. – Kijów, 1910. – S. 29–30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Комунікаційний простір мас-медіа (Інтернет, преса, телебачення) в Польщі та Україні: внутрішні проблеми та зовнішні викл