Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне

Автор(и)

  • Тетяна Недашківська Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • Олеена Денисевич Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

медіа картина світу, рекламна картина світу, меді- адискурс, слово-стимул, реакція, асоціативне поле

Анотація

У статті представлено проблему визначення типів картин світу,
які формуються вербальними та невербальними засобами. Проаналізовано погляди на виділення медіа- та рекламної картин світу. На матеріалі, отриманому за допомогою вільного асоціативного експерименту, продемонстровано структуру асоціативних полів стимулів з числа рекламних та медійних понять, змодельовано їхні значення, виділено спільне і відмінне з погляду медіа- та рекламної картин світу.

Біографії авторів

Тетяна Недашківська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янських і германських мов

Олеена Денисевич, Житомирський державний університет імені Івана Франка

асистент кафедри видавничої справи, редагування та основ журналістики

Посилання

Анненкова и. В. Современная медиакартина мира: нериторическая модель (лигвофилософский аспект). – Спец. 10.01.10. – Журналистика, 09.00.13. – Философская антропология, философия культуры. – Автореф. докт. филол. наук. – Москва 2012. – 28 с.

Варех Н. В. Стереотипізація як чинник створення медіа картини світу. – Режим доступу: – http://www.philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_968/content/varekh.pdf

Ежова Е. Н. Картины мира в СМи: типология, функциональность, каналы трансляции. – Вестник ВГУ – Серия: Филология. Журналистика. – 2011. – №1. – С.132-135.

Ежова Е. Н. Трансформация артефактов культуры в медийно-рекламном пространстве, Реклама и искусство : Сборник научных трудов. В 2-х т. [под ред. Т. А. Дьяковой]. – Воронеж: Факультет журналистики ВГУ, 2011. – Т.1. – 172 с. – С. 75 – 93.

Коптякова е. е. Образ Германии в российской и американской медиа-картине мира: стереотипы и метафора. – Авторефер. к. филол. наук. – Спец. 10.02.20. – Сравнительно-историческая антропология и сопоставительное языкознание. – 23с.

Пахомова Ю. Н. Концептуальная картина мира в отечественных СМи // Веснік БДУ. – Сер. 4. 2012. No 1. – С. 83 – 86.

Рогозина и.В. Медиа-картина мира // Языковое бытие человека и этноса: когнитивный и психолингвистический аспекты: Сб. статей / Под общ. ред. В. А. Пищальниковой. – 2001. – Барнаул. – Вып 3. – с. 136 – 142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Комунікаційний простір мас-медіа (Інтернет, преса, телебачення) в Польщі та Україні: внутрішні проблеми та зовнішні викл