№ 5 (2018)

ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура

Наукове періодичне видання

Зміст

КОНЦЕПЦІЯ ҐЄДРОЙЦЯ-МЄРОШЕВСЬКОГО В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ДР. ПОЛ. ХХ СТ. ПРОСТІР МІЖМОР’Я В СУЧАСНІЙ ГЕОПОЛІТИЦІ

Богдан Осадчук: життя і діяльність українського полонофіла PDF
Юрій Іванович Шаповал 7-38
Є. ҐЕДРОЙЦЬ ТА «УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПЕРІОД «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» PDF
Іван Олександрович Бордюг 39-46

ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВО- ТА НАЦІОТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ (1914-2018 РР.)

НАЦІОНАЛЬНІ ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ В УМОВАХ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: СПІЛЬНІ ВИТОКИ, ВІДМІННОСТІ ТА ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Вікторія Олексіївна Венгерська 47-64
ПРОПАГАНДИСТСЬКА КАМПАНІЯ НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Олександр Вікторович Мосієнко 64-74
ПОЗИЦІЯ ПОЛЬСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В УКРАЇНІ ЩОДО СПІВПРАЦІ З УКРАЇНСЬКИМИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ (КІНЕЦЬ 1917 – 1918 РР.) PDF
Ольга Матвіївна Білобровець 74-88
НАЦІОНАЛЬНА ТА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. У ВІЗІЇ Н. ГРИГОРІЄВА PDF
Ольга Олегівна Сухобокова 88-99
МОБІЛІЗАЦІЇ ДО ДІЄВОЇ АРМІЇ УНР 1918-1920 РР.: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ (ЗА СПОГАДАМИ УЧАСНИКІВ) PDF
Роман Сергійович Ляскович 99-111
МИРОВІ СУДИ ВОЛИНІ НА ВАРТІ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Вікторія Сергіївна Панченко 112-129

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ: ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА ВІД РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ. ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННЯ

МІЖ ШЛЯХЕТСЬКОЮ ТРАДИЦІЄЮ І КОМУНІЗМОМ. ІЗ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РАЙОНУ – МАРХЛЕВЩИНИ (1925-1935) PDF PDF (Polski)
Genrikh Josephovich Stroński 130-153
КОЗАЦЬКІ ЗБРОЙНІ ВИСТУПИ 20–30-Х РР. XVII СТ. – ВТРАЧЕНИЙ ШАНС ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ PDF
Юрій Степанович Фігурний 154-167
«ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХVШ - СЕРЕДИНА XIX СТ.) PDF
Юрій Миколайович Поліщук 168-
КАДРОВИЙ СКЛАД ПІДКОМОРСЬКИХ СУДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1797–1832) PDF
Андрій Володимирович Шевчук 182-200
ЛЬВІВ В ЧАСИ РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1914-1915 РОКІВ У ПУБЛІКАЦІЯХ ПОЛЬСЬКИХ СУЧАСНИКІВ PDF
Сергій Васильович Олійник 200-209
СЕЛЯНСЬКІ ТОВАРИСТВА ВЗАЄМОДОПОМОГИ НА ВОЛИНІ У 20-Х РР. ХХ СТ. PDF
Ігор Миколайович Власюк 209-219
ПУБЛІЦИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ШТУЛЯ НА ВОЛИНІ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 рр.) PDF
Ольга Валеріївна Степанчук 219-227
ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ДОПОМІЖНОЇ ПОЛІЦІЇ І ЗАЛУЧЕННЯ ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ ДО КАРАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1941 РОЦІ PDF
Іван Васильович Ковальчук 219-239
ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ НАЦИСТСЬКОЇ ТАБІРНОЇ СИСТЕМИ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Володимир Васильович Очеретяний, Інна Іванівна Ніколіна 239-251
ЄВРЕЙСЬКІ ЖІНКИ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ ТА ЕВАКУАЦІЇ: РІЗНІ СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПРЕДСТАВНИЦЬ РОДИНИ РАБІНОВИЧІВ) PDF
Олена Анатоліївна Геча 251-263
ПОЛЬСЬКЕ КІНО ТА АКТОРИ В РАДЯНСЬКІЙ ДІЙСНОСТІ PDF
Олена Василівна Цимбалюк 263-272

ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

ВПЛИВ ПРОПАГАНДИ ТА АГІТАЦІЇ НА ПРОЦЕС РАДЯНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ПОЛЯКІВ ТА ЄВРЕЇВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 20-Х РОКАХ ХХ СТ. PDF
Наталія Василівна Рудницька 273-291
ВЛАДА ТА «ОПІУМ НАРОДУ»: АНТИРЕЛІГІЙНА АГІТАЦІЯ І ПРОПАГАНДА В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У 1944–1990 РР. PDF
Антон Олександрович Сичевський 291-307
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ В ПРОПАГАНДІ САМОСТІЙНИЦЬКОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКО-ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1941 р. PDF
Сергій Володимирович Стельникович 307-317
ВІД ВОЛИНІ ДО БАБИНОГО ЯРУ: УКРАЇНСЬКА СКЛАДОВА МУЗЕЮ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ГДАНСЬКУ ЯК ПОЛЬСЬКОГО МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ PDF
Ольга Анатоліївна Колесник 317-331

КУЛЬТУРА, РЕЛІГІЯ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ПРОПАГАНДА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Микола Володмирович Кордон 332-340
ПРАВОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ PDF
Ольга Павлівна Рудницька 341-351
МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНІ ТА ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Ірина Олександрівна Мякінченко 351-361
МУЛЬТИКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗ’ВЯЗАННЯ МІЖКУЛЬТУРНИХ ПРОТИРІЧ: PRO ET CONTRA PDF
Костянтин Анатолійович Яценко 362-371
АВСТРО-УГОРСЬКА ТА РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА СЕРЕД ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ПРАКТИК PDF
Олександр Вікторович Мосієнко 371-380

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ

ЮВІЛЕЙНИЙ 2018 РІК В ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДІАЛОЗІ (ОГЛЯД КОНФЕРЕНЦІЙ) PDF
Вікторія Олексіївна Венгерська, Ольга Матвіївна Білобровець 381-394