СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1864-1914 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/112001

Ключові слова:

judicial reform, volost court, district court, estates, penitentiary system, punishment, legal culture, prison libraries

Анотація

Правобережна Україна стала частиною імперії після другого поділу Речі Посполитої 1792 р. Включення цих земель до нового адміністративного, економічного та культурного простору відбувалось непросто. Протягом першої половини ХІХ ст. в регіоні був представлений найвищий відсоток кріпосних селян та зберігались елементи й функціонували інститути (в тому числі й судові) неіснуючої держави.
Поразка у Кримській війні 1853–1856 рр. поставила Російську імперію перед потребою у радикальному реформуванні всіх сфер життя. Хвилеподібні періоди співробітництва-конфронтації російської влади й місцевої шляхти призвели до появи окремих (регіональних) положень практично у всіх реформах, яким дала старт Селянська 1861 р. Зміна соціальних статусів, стосунків, питання власності та ставлення до представників влади потребували юридичного урегулювання. Судова реформа й поява нових інституцій та практик мали вирішувати наявні проблеми, суперечки, карати злочинців на законних підставах. Збереження становості суспільства знайшло відображення у створенні та діяльності волосних судів, як найнижчої судової ланки. Окружні суди являли собою цілком нове явище у правовій культурі, функціонування яких забезпечувалось професійними юристами на основі нових судових статутів.
Мета статті. Проаналізувати судові практики та особливості функціонування закладів пенітенціарної системи Правобережної України (на прикладі Волинської губернії) в умовах реалізації судової реформи крізь призму соціального та станового фактору, на основі аналізу справ Житомирського окружного суду та звітів керівників місцевих в’язниць.
Серед методів, які були використані у дослідженні – інструментарій соціальної історії, та так званої «нової імперської історії», які допомогли зосередитись на особливостях адаптації нових правових практик до соціально-етнічних особливостей Правобережної України. Методи історії повсякдення та історії читання дозволили розглянути практично не досліджену складову функціонування пенітенціарної системи Російської імперії – бібліотеки та їх змістовне наповнення. Цю компонента одночасно слід віднести до новизни запропонованого матеріалу.
Висновки. Станові привілеї зберігались в Російській імперії протягом всього «довгого ХІХ ст.». Належність до вищого соціального стану практично зрівнювало у правах дворян-поляків із імперськими чиновниками, наділеними владним повноваженнями. Під час винесення судових рішень та призначення покарань етнічний критерій не відігравав практично ніякої ролі, або ж мав другорядне значення. Тривале перебування селян поза правовим полем сформувало стійке зверхнє ставлення можновладців до представників цієї соціальної категорії. Попри домінування селян у соціальній структурі населення імперії, вони залишались найбільш упослідженим станом. Від початку ХХ ст. спостерігаються певні зрушення у сприйнятті та ставленні до селянства.

Біографії авторів

Victoria Vengerska, Zhytomyr Ivan Franko State University

Doctor of Sciences (History),
Head of the Department of History of Ukraine

Oleksandr Zhukovskyi, Zhytomyr Ivan Franko State University

PhD (History), Associate Professor at the
Department of History of Ukraine

Oleksandr Maksymov, Zhytomyr Ivan Franko State University

PhD (History), Senior Lecturer at the
Department of History of Ukraine

Посилання

Baberowski, J. (2006) Law, the judicial system and the legal profession, The Cambridge history of Russia. Volume II Imperial Russia, 1689–1917. Cambridge University Press, 344–369.

Blinov, I. (1914) Judicial reform of November 20, 1864: historical and legal essay. Petrograd, 234 p. [In Russian]

Bovua, D. (2011) The Gordian knot of the Russian Empire: power, gentry and people in Right-Bank Ukraine (1793–1914). Moscow: New Literary Review, 1008 p. [In Russian]

Bolshakova, O. (2000) Judicial reform of 1864 and the formation of legal culture in pre-revolutionary Russia: Overview of English-language literature, Social sciences and Humanities, National and Foreign Literature, 5 (1). History, Moscow, 7-23. [In Russian]

Gernet, M. (1961) History of the imperial prison in 5 volumes. V. 3. 1870-1900. Moscow: State Publishing House of Legal Literature, 430 p. Accessed 03 January 2020). https:

https://istoriki.su/uploads/Gernet_M_N_Istoria_tsarskoy_tyurmy_V_pyati_tomakh_Izd_3-e_Tom_3_1870__1900_1961.pdf

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 1. D. 587.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 14. D. 199. 289 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 14. D. 226. 150 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 14. D. 279. 124 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 14. D. 388. 75 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 14. D. 432. 372 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 14. D. 498. 164 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 14. D. 504. 299 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 14. D. 532. 367 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 351. 49 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 104. 94 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 1722.110 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 175.34 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 187. 176 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 2037. 104 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 221. 48 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 231. 38 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 288. 69 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 344. 33 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 346. 106 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 15. D. 943.15 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 24. Op. 16. D. 367. 73 l.

State Archives of Zhytomyr region F. 41, Op. 1. D. 2.70 l.

Kirichenko, O. (2018) Ideals and palleatives in Russian tradition and culture. St. Petersburg: Aleteia, 620 p. [In Russian]

Maksymov, O. (2011). Peculiarities of criminal prosecution in Right-Bank Ukraine under the conditions of judicial reform of 1864 (on the example of the Zhytomyr District Court). Chernivtsi University Scientific Bulletin: History. Political Science. International Relations, Issue, (2), 583–584, 121–127. [In Ukrainian].

On the establishment of judicial institutions and the Judicial Statutes. The Statute of the Criminal Procedure. (1865). Nominal [decree], Senate. 1864. November 20. Complete collection of laws of the Russian Empire. Second collection, St. Petersburg, 214–288. [In Russian]

Portnova, T. (2010) Natives of a village in a large industrial city: on the materials of Katerynoslav at the end of the 19th - beginning of the 20th century. Center for Urban History of East Central Europe, 8. Accessed 04 January 2020) https: https://www.lvivcenter.org/download.php?newsid=1077&fileno=1

Tenishev, V. (1907) Justice in Russian peasant life. Bryansk: Printing House of L.I. Itin, 192 p. [In Russian]

Troinitsky, N. (1904) V. 8: Volyn Province. St. Petersburg: Edition of the Central Statistical Committee of the Ministry of the Interior, 312 p. [In Russian]

Worthman, R. (2004) Rulers and judges. The development of legal consciousness in imperial Russia. Moscow: UFO, 496 p. [In Russian]

##submission.downloads##