№ 7 (2020)

Інтермарум: історія, політика, культура

Зміст

Historical researches

СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ УСТАНОВ ТА ЗАКЛАДІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1864-1914 рр.) PDF (English)
Victoria Vengerska, Oleksandr Zhukovskyi, Oleksandr Maksymov 7-28
ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917–1921 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД PDF (English)
Dmytro Kondratiuk 29-48
БАЗАРСЬКА ТРАГЕДІЯ В КОМЕМОРАТИВНИХ ПРАКТИКАХ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ 1920-х – 1930-х рр. PDF (English)
Serhii Stelnykovych 49-64
ПРОЕКТИ «НОВОГО ХАРКОВА» І «ВЕЛИКОГО ЗАПОРІЖЖЯ» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОШУКІВ ПЕРІОДУ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ PDF (English)
Volodymyr Rybachok 65-81
«THE BLACK DEEDS OF THE KREMLIN: A WHITE BOOK». УКРАЇНСЬКІ ЕМІГРАНТИ СВІДЧАТЬ ПРО ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ PDF (English)
Olena Podobied 82-95
БОРОТЬБА МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ НАЦІОНАЛІСТАМИ ТА РАДЯНСЬКИМИ ПІДПІЛЬНИКАМИ І ПАРТИЗАНАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ: ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР, НАСЛІДКИ (СПРОБА ДЖЕРЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ) PDF (English)
Ivan Kovalchuk 96-114
СТАРООБРЯДЦІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ МІСІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF (English)
Anton Sychevsky 115-135
«МИ РОЗПОВІМО ВАМ ПРАВДУ»: «ГОЛОС АМЕРИКИ» У СВІТОВОМУ ІНФОПРОСТОРІ (1940 РР. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.) PDF (English)
Olga Sukhobokova 136-153