СТАРООБРЯДЦІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ МІСІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/112007

Ключові слова:

старообрядництво, місіонерство, окружники, неокружники, безпопівці, єдиновірство, «Окружне послання»

Анотація

Мета дослідження – висвітлити релігійне життя старообрядців Катеринославської єпархії на початку ХХ ст. та проаналізувати специфіку діяльності православної місії в їх середовищі. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, авторській об’єктивності, а також на використанні загальнонаукових (аналіз, синтез, конкретизації, узагальнення) і спеціально-історичних (проблемно-хронологічного, історико-генетичного, історико-типологічного) методів. Використання проблемно-хронологічного методу дозволило проаналізувати релігійне життя старообрядницьких громад Катеринославської єпархії, виявити особливості віросповідної політики правлячої православної церкви у відношенні до старообрядців в певних хронологічних рамках. Історико-генетичний метод застосовувався при аналізі трансформацій старообрядництва Катеринославської єпархії та конфесійної політики православної церкви. Історико-типологічний метод був важливий при вивченні внутрішнього розподілу та конфліктності в старообрядництві Катеринославської єпархії, а також використовувався при розгляді форм реалізації конфесійної політики. Наукова новизна полягає в тому, що вперше на маловідомих матеріалах єпархіальної періодики початку ХХ ст. комплексно розкрито внутрішній розподіл старообрядництва Катеринославської єпархії, протікання конфлікту між окружниками і неокружниками, розглянуто форми та методи місіонерської діяльності панівної православної церкви. Висновки. Встановлено, що на початку ХХ ст. в межах Катеринославської єпархії проживало близько 10000 старообрядців, з яких переважна частина належала до попівців-окружників, а значно меншими були громади неокружників, безпопівців та біглопопівців. Найвпливовішим центром старообрядців-окружників в Катеринославській єпархії було с. Городище, де вони складали більшість населення, а для безпопівців – с. Орєхово, для неокружников – с. Камєнскоє. Вагомого значення набув і духовний центр старообрядців Донбаського регіону – Преображенський скит. В основі внутрішніх конфліктів у громадах були стосунки зі священиками, які своїми вчинками викликали обурення у пастви. Особливого розголосу набула справа С. Токарева – священика старообрядців с. Орєхово, який з меркантильних поглядів вирішив перейти в православ’я. Досить гострим був конфлікт в поповщині, між окружниками та неокружниками, який поступово йшов на спад після акту примирення в 1906 р., хоча частина вірян, зокрема в с. Городище, його категорично не сприймала. Варто відмітити, що на шляху до примирення партія окружників у 1902 р. зіткнулася з інспірованою провокацією відносно їхнього Московського архієпископа Іоанна (Картушина), яку вдалося викрити саме завдяки увазі та непоступливості представника громади с. Городище, – М. Риндіна. «Боротьба» із старообрядництвом була одним з пріоритетних напрямів роботи інституту православного місіонерства в єпархії. Опонентами єпархіальних місіонерів ставали як представники місцевого духовенства та рядові старообрядці, так і визнані авторитети – старообрядницькі начотчики К. Перетрухін, В. Зеленков, Л. Пічугін та ін. Незважаючи на високий рівень організації та роботи інституту місіонерства, безпосередні успіхи місії були обмежені.

Біографія автора

Anton Sychevsky, Zhytomyr Ivan Franko State University

PhD (History), Senior Lecturer at the
Department of History of Ukraine

Посилання

Ayvazov, I. (1903a). State of schism and sectarianism and the activities of the Orthodox mission in the Ekaterinoslav Diocese in 1902. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 13 (unofficial part), 327–333. [In Russian].

Ayvazov, I. (1903b). State of schism and sectarianism and the activities of the Orthodox mission in the Ekaterinoslav Diocese in 1902. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 14 (unofficial part), 354–362. [In Russian].

Ayvazov, I. (1904). State of sectarianism and schism and the activities of the Orthodox mission in the Ekaterinoslav Diocese in 1903. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 8 (unofficial part), 242–254. [In Russian].

Afanasyev, A. (1911). State of sectarianism and schism and the activities of the Orthodox mission in the Ekaterinoslav Diocese in 1910. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 7 (unofficial part), 204–212. [In Russian].

Afanasyev, A. (1912). State of sectarianism and schism and the activities of the Orthodox mission in the Ekaterinoslav Diocese in 1911. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 8 (unofficial part), 417–462. [In Russian].

Afanasyev, A., Shalkinsky, S. (1909). State of sectarianism and schism in the Ekaterinoslav Diocese in 1908. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 10 (unofficial part, addition), 13–29. [In Russian].

Brunbender, M. (1901a). Public conversation with Old Believers in the assembly hall of the Ekaterinoslav Theological Seminary on February 25, 1901. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 8 (unofficial part), 194–201. [In Russian].

Brunbender, M. (1901b). Public conversation with Old Believers in the assembly hall of the Ekaterinoslav Theological Seminary on February 25, 1901. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 9 (unofficial part), 227–231. [In Russian].

Brunbender, M. (1901c). Public conversation with Old Believers in the assembly hall of the Ekaterinoslav Theological Seminary on February 25, 1901. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 10-11 (unofficial part), 273–282. [In Russian].

Brunbender, M. (1902a). Conversation with the Old Believers receiving the Austrian priesthood in the hall of the Ekaterinoslav Theological Seminary. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 14 (unofficial part), 326–332. [In Russian].

Brunbender, M. (1902b). Conversation with the Old Believers receiving the Austrian priesthood in the hall of the Ekaterinoslav Theological Seminary. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 15 (unofficial part), 358–365. [In Russian].

Brunbender, M. (1902c). Conversation with the Old Believers receiving the Austrian priesthood in the hall of the Ekaterinoslav Theological Seminary. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 16 (unofficial part), 388–395. [In Russian].

Brunbender, M. (1903). Conversation with Old Believers in a Theological Seminary. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 11-12 (unofficial part), 292–304. [In Russian].

Brunbender, M. (1904). The Church of Common Faith in the village Gorodishche of Slavyanoserbsky district. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 18 (unofficial part), 570–576. [In Russian].

Dorodnitsyn, A. (1901a). Report on the state of sectarianism in the Ekaterinoslav Diocese for 1900. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 9 (unofficial part), 221–227. [In Russian].

Dorodnitsyn, A. (1901b). Report on the state of sectarianism in the Ekaterinoslav Diocese for 1900. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 10-11 (unofficial part), 268–273. [In Russian].

From life (1909a). From life of the mission of the Ekaterinoslav Diocese. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 6 (unofficial part), 162–167. [In Russian].

From life (1909b). From life of the mission of the Ekaterinoslav Diocese. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 22 (unofficial part), 586–589. [n Russian].

Klepalova, H., Lukovenko, I. (2001). From history of Old Believers in Donbass. History of Ukraine. Lesser-known names, events, facts, 18, 286–289. [In Ukrainian].

Kochanov, N. (1908). The need to study schism-Old Believers by the students of the seminary, as future pastors of the church. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 16 (unofficial part), 522–527. [In Russian].

Miroshnychenko, O. (2019). Ukrainian Old Believers and Russian Power (late 18th – early 20th centuries). Problems of Political History of Ukraine, 14, 16–23. doi: 10.33287/1192 [In Ukrainian].

Nestertsova, S., Mayorova, Ye. (2012). Old Believers in the Donbass in the 19th and early 20th centuries. New pages of Donbas history, 21, 158–169. [In Russian].

Report (1907a). Report on the state of schism and sectarianism and the activity of the Orthodox mission in the Ekaterinoslav Diocese for 1905-6. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 10 (unofficial part), 226–236. [In Russian].

Report (1907b). Report on the state of schism and sectarianism in the Ekaterinoslav Diocese for 1906. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 11 (unofficial part), 239–245. [In Russian].

Pokrovsky, I. (1914). Memo. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 32 (unofficial part), 853–855. [In Russian].

Public conversation (1908a). Public conversation with the Old Believers. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 13 (unofficial part), 448–452. [In Russian].

Public conversation (1908b). Public conversation with Old Believers in the village Kamenskoye. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 20 (unofficial part), 607–615. [In Russian].

Ruban, M., Tatarynov, S. (2017). Old Believers of Donbass from the 18th to the beginning of 20th centuries: historical-confessional aspect. Volynskyi Blahovisnyk, 5, 135–143. [In Ukrainian].

Rusanov, M. (1905). State of sectarianism and schism in the Ekaterinoslav Diocese in 1904. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 11-12 (unofficial part), 332–340. [In Russian].

Conversations (1904). Conversations in the village Gorodische of the Slavyanoserbsky district with schismatic dogmatists. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 16 (unofficial part), 495–497. [In Russian].

State of schism (1910). State of schism in the Ekaterinoslav Diocese in 1909. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 8 (unofficial part, addition), 21–24. [In Russian].

State of the Old Believers (1913). State of the Old Believers in the Ekaterinoslav Diocese in 1912. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 10 (unofficial part), 256–257. [In Russian].

Sychevsky, A. (2013a). Formation and spread of Common Faith in Volynian diocese (1904–1922). Vestnik of Orenburg State Pedagogical University. Electronic Scientific Journal, 4, S. 91–104.

http://vestospu.ru/archive/2013/articles/15_4_2013.pdf [in Russian].

Sychevsky, A. (2013b). Cathedral named after the holy martyr Ignatiy Bogonosec in Zhytomyr: to history of the temple structure (1856–1927). Ukraine: Cultural Heritage: Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific Conference «Weingort Readings», 153–164. Poltava. [In Russian].

Sychevsky, A. (2012). Activity of orthodox mission among Old Believers of the Volyn province in the years 1904–1914 (on materials of the «Volyn eparchial journal»). Gurzhiev Historical Readings, (5), 172–175. [In Ukrainian].

Shalkinsky, S. (1902). Chronicle of the diocesan mission. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 9 (unofficial part), 207–210. [In Russian].

Shalkinsky, S. (1903a). In the world of schism (to the question of the desire of the «okruzhniki» to come to reconcile with the «protivookruzhniki»). Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 24 (unofficial part), 647–650. [In Russian].

Shalkinsky, S. (1903b). In the world of schism (to the question of the desire of the «okruzhniki» to come to reconcile with the «protivookruzhniki»). Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 25 (unofficial part), 667–671. [In Russian].

Shalkinsky, S. (1903c). In the world of schism (to the question of the desire of the «okruzhniki» to come to reconcile with the «protivookruzhniki»). Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 28 (unofficial part), 762–768. [In Russian].

State of the Old Believers in the Ekaterinoslav Diocese in 1912. (1913). Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, 10 (otdel neofitsialnyy), 256–257. [In Russian].

Sychevsky, A. (2013a). Formation and spread of Common Faith in Volynian diocese (1904–1922)]. Bulletin of Orenburg State University, (4), 91–104.

http://vestospu.ru/archive/2013/articles/15_4_2013.pdf [in Russian].

Sychevsky, A. (2013b). Cathedral named after the holy martyr Ignatiy Bogonosec in Zhytomyr: to history of the temple structure (1856–1927). Ukraine: Cultural Heritage. Proceedings of the All-Ukrainian Conference (V) «Wayhort's reading» (153–164). Poltava. [in Russian].

Shalkinsky, S. (1902). Chronicle of the diocesan mission. Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, (9), 207–210. [in Russian].

Shalkinsky, S. (1903a). In the world of schism (to the question of the desire of the «okruzhniki» to come to reconcile with the «protivookruzhniki». Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, (24), 647–650. [in Russian].

Shalkinsky, S. (1903b). In the world of schism (to the question of the desire of the «okruzhniki» to come to reconcile with the «protivookruzhniki». Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, (25), 667–671. [in Russian].

Shalkinsky, S. (1903c). In the world of schism (to the question of the desire of the «okruzhniki» to come to reconcile with the «protivookruzhniki»). Ekaterinoslav Diocesan Bulletin, (28), 762–768. [In Russian].

##submission.downloads##