БОРОТЬБА МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ НАЦІОНАЛІСТАМИ ТА РАДЯНСЬКИМИ ПІДПІЛЬНИКАМИ І ПАРТИЗАНАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ: ПРИЧИНИ, ХАРАКТЕР, НАСЛІДКИ (СПРОБА ДЖЕРЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/112006

Ключові слова:

більшовики, нацистська окупація, ОУН, радянські партизани, радянські підпільники, терор, українські націоналісти

Анотація

У статті досліджується питання становлення в Україні двох тоталітарних ідеологій – комуністичної та націоналістичної. Зародження цих ідеологічних доктрин на українських землях відбувалося майже одночасно, однак їх охоплення свідомістю населення супроводжувалося різними чинниками та розгорталося за відмінних обставин – носії комуністичної доктрини захопили та утвердилися при владі, націоналісти ж намагалися позбавити їх влади шляхом майбутньої національної революції. Визначено, що із моменту свого зародження носії вказаних ідеологій перебували у відкритому протистоянні та навіть використовували образи один одного як метод власної пропаганди. Ця «пропагандистсько-агітаційна війна» між комуністами та українськими націоналістами розгорнулася упродовж 1920–1930-х рр., ще задовго до початку Другої світової війни.
На прикладі конкретного регіону (території Житомирської області) у роки нацистської окупації, залучаючи широку джерельну базу, простежено боротьбу між радянськими підпільниками і партизанами та українськими націоналістами. З’ясовано, що ця боротьба стала продовженням і безпосереднім дієвим втіленням попередньої «пропагандистсько-агітаційної війни». Конкретні особи – носії ворожих ідеологічних і світоглядних позицій рухались і діяли за наперед визначеними кимось іншим траєкторіям. Вказана обставина засвідчує фактичну відсутність особистого вибору у людей, що опинилися у тій ситуації. Вся палітра міжлюдських взаємин вкотре була зведена до парадигми «свій – чужий», притому що раніше, мешкаючи у межах одного населеного пункту, чи спільно працюючи в якійсь установі, «вороги» аж ніяк вважали однин одного такими.
Встановлено, що боротьба міжрадянськими підпільниками та партизанами й українськими націоналістами завдала додаткових страждань і втрат українському народу та була вигідна перш за все нацистському окупаційному режиму, оскільки ослаблювала обидві ворожі йому сторони. Враховуючи державницьку ідеологію, безперечно, українці мали природнє право вести боротьбу за власну державу. Виходячи виключно з гуманістичних позицій, провину за насильство та жорстокість у цьому протистоянні все ж варто покладати на дві сторони

Біографія автора

Ivan Kovalchuk, Zhytomyr Ivan Franko State University,

PhD in History, Associate Professor of the
Department of History of Ukraine

Посилання

Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region – AOSSUZR,fund 5,description 1,file 4167, 118 pages.

Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region – AOSSUZR, fund 5, description 1, file 8868, 175 pages.

Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region – AOSSUZR, fund 5, description 1, file 28871, 137 pages.

Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region – AOSSUZR, fund 5, description 1, file 32527, 78 pages.

Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region – AOSSUZR, fund 6, description 1, file 5218, vol. 1,205 pages.

Archive of the Office of the Security Service of Ukraine in Zhytomyr region – AOSSUZR, fund 6, description 1, file 28871, 137 pages.

Central State Archives of Public Associations of Ukraine – CSAPAU, fund 62, description 1, file 220, 125 pages.

Central State Archives of the Supreme Bodies of Power and Management of Ukraine – CSASBPMU, fund 3833, description 1, file 112, 43 pages.

Dashkevych,Ya. (Comp.). (1996). A history of the Ukrainian army. Lviv: Svit, 840 p. [in Ukrainian].

Dontsov, D. (2001). Works.Volume 1.Geopolitical and ideological works. Lviv: Calvary, 488 p. [in Ukrainian].

Homizuri G. (2005).V. I. Lenin on terror (theory and practice) (Quotes without comment).URL: http://ru.scribd.com/doc/66462468/ (Accessed 25.11.2018) [in Russian].

Kafarskyi, V. (2002). The communism and the Ukrainian national liberation movement. Ivano-Frankivsk: Plai, 832 p. [in Ukrainian].

Kentii, A. (2008). The armed action of Ukrainian nationalists. 1920–1956. Historical and archival essays.Ukrainian Insurgent Army and Armed Underground Organization of Ukrainian Nationalists. 1942–1956. (Vol. 2.). Kyiv: Derzhavnyj komitet arkhiviv Ukrayiny, 416 p. [in Ukrainian].

Kentii, A. (1999). Essays on the History of the Organization of Ukrainian Nationalists in 1941–1942. Kyiv: Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine, 201 p.[in Ukrainian].

Kentii, A., & Lozytskyi, V. (2005). The War without mercy and clemency. Partisan Front at the rear of the Wehrmacht in Ukraine 1941–1944. Kyiv: Geneza, 408 p. [in Ukrainian].

Kosyk, V. (2003). UPA in German documents. Ukrainian Liberation Movement, 1, 57–86. [in Ukrainian].

Kovalchuk, V. (Comp.). (2007). The network of UPA and underground in the territory of the military units «Zahrava», «Turiv», «Bohun» in August of 1942–December of 1943. Kyiv; Toronto: Litopys UPA, 845 p. [in Ukrainian].

Kyrychuk, Yu. (2003).Ukrainian national movement of the 40–50's of the 20th Century: ideology and practice.. Lviv: Dobra sprava, 464 p. [in Ukrainian].

Muravskyi, V. (Comp.) (2006). 1929 Congress of Ukrainian Nationalists: documents and materials. NAS of Ukraine; LNL them. V. Stefanyk; Liberation Movement Research Center. Lviv, 420 p. [in Ukrainian].

Patryliak, I. (2012). «Get up and fight! Listen and Believe…»: Ukrainian nationalist underground and insurgent movement (1939–1960). Lviv: Chasopys, 592 p. [in Ukrainian].

Rusnachenko, A. (2002). People upset: national liberation movement in Ukraine and national resistance movements in Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia in the 1940s – 50s. Kiev: Pulsary University Publishing House, 519 р. [in Ukrainian].

Sheliug, M. (1994).The struggle of Zhytomyr region state security employees against German occupants and their servants. Abstracts of Papers '94: The residents of Zhytomyr on the fronts of the Great Patriotic War. Memories of veterans. 1941–1945. (pp. 252–264). Zhytomyr. [in Ukrainian].

Sheliug, M. (1996). You don't hide the truth!: a collection of documentary stories about OUN-UPA activities. Zhytomyr: CPJF, 48 р. [in Ukrainian].

Sheliug, M. (1997). OUN: А History Pages (in questions and answers). Zhytomyr: Newspaper’s publishing «Zhytomyr», 48 p. [in Ukrainian].

Sheliug, M. (1999). They carried the trouble or legal assessment of the OUN-UPA’s activities. Zhytomyr: Newspaper’s publishing «Zhytomyr», 60 р. [in Ukrainian].

Sheliug, M. (2000). «True eye to the stake» оr UPA «East» in Zhytomyr region. Abstracts of Papers '2000: The young patriots of Zhytomyr region in the Great Patriotic War.(pp. 37 – 44). Zhytomyr. [in Ukrainian].

Skorupskyi, M. (1992). Wherever you will: (memories of Maxim Skorupskoho–Max). Kyiv: Cossacks, 352 p. [in Ukrainian].

State Archives of Rivne region – SARR, fund R-30, description 2, file 41, 17 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 1, 133 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 2, 144 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 3, 118 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 8, 173 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 14, 35 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 30, 66 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 38, 252 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 43, 166 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 89, 88 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 140, 136 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 141, 17 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 144, 90 pages.

State Archives of Zhytomyr region – SAZR, fund Р-1376, description 1, file 151, 259 pages.

Sukhykh, A. (2019). Confrontation between the Soviet partisans and the Ukrainian rebel-underground movement in Volyn during the German occupation (1941 – 1944) (Extended abstract of Candidate’sth esis). Ostroh. [in Ukrainian].

Vengerska, V., Stelnykovych, S. (Eds.). (2017). Essays on the history of Zhytomyr region in the first half of the twentieth century. Zhytomyr: «Polissia», 552 р. [in Ukrainian].

Veselova, O., Dzobak, V., Dubyk, M., Serhiichuk, V. & Kulchytskyi, S. (Comps.). (2006). OUN and UPA in 1943: documents. Kyiv: Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine, 347 p. [in Ukrainian].

Vovk, O., & Pavlenko, I. (Comps.).(1999). Chronicle of the UPA. New series. (Vol. 2): The Volhynia and Polesia: UPA and underground forces 1943–1944: Documents and materials. Kyiv; Toronto: Litopys UPA, 724 p. [in Ukrainian].

Zhuliuk, V. (2008). Th eactivity of the OUN and UPA in Zhytomyr region in 1941–1955. Rivne: Volynski oberehy, 308 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##