DOI: https://doi.org/10.33287/112005

«THE BLACK DEEDS OF THE KREMLIN: A WHITE BOOK». УКРАЇНСЬКІ ЕМІГРАНТИ СВІДЧАТЬ ПРО ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ

Olena Podobied

Анотація


Метою статті є з’ясування значення «The black deeds of the Kremlin: A white book» у збереженні історичної пам’яті українського народу та в інформуванні світової громадськості про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. Методологічну основу дослідження становлять базові принципи наукового пізнання: історизму, науковості, об’єктивності, системності. Для реалізації поставленої у дослідженні мети використано низку спеціально-історичних методів: метод бібліографічної евристики було застосовано під час пошуку історіографічних джерел з теми дослідження; за допомогою методів джерелознавчого аналізу і синтезу здійснювалася джерелознавча критика; використання біографічного методу допомогло вивчити особливості життєвого шляху головного редактора двотомника «The black deeds of the Kremlin: A white book» Семена Підгайного.
Наукова новизна розвідки полягає в тому, що у ній уперше з’ясовано значення «The black deeds of the Kremlin: A white book» у збереженні історичної пам’яті українського народу та в інформуванні світової громадськості про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. У результаті авторка приходить до висновку, що двотомник має непересічне значення у збереженні історичної пам’яті українського народу. Адже – це перший фундаментальний збірник свідчень жертв Голодомору 1932–1933 рр. в Україні. Водночас збірник «The black deeds of the Kremlin: A white book» відіграв вагому роль в інформуванні світової громадськості про Голодомор 1932–1933 рр. в Україні. Виданий англійською та згодом іспанською мовами, він сприяв інформованості світової громадськості про злочинну діяльність сталінського режиму проти українського народу. Двотомник було використано у ході роботи Міжнародної комісії з розслідування голоду 1932–1933 років в Україні, організованої Конгресом США. Комісія дійшла висновку, що події 1932–1933 рр. в Україні правомірно кваліфікувати як геноцид українського народу


Ключові слова


Голодомор 1932–1933 рр. в Україні; The black deeds of the Kremlin: A white book»; Семен Підгайний

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Boriak, H. (2009). Sources for the Study of the Great Famine in Ukraine. Cambridge: Ukrainian Studies Fund. 60 p. [In Ukrainian].

Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine. F. 1186. Op. 2. D. 115. 145 l.

Great Famine in Ukraine 1932–1933. (2008). (in IV vols, Vol. IV). Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia. 622 p. [In Ukrainian].

Klid, B. (2014). «The Black Deeds Of The Kremlin: A White Book»: Sixty Years Later. (M. Soroka, Ed.) Zakhidnokanadskyi zbirnyk, (XLVII. Part seven), 463–475. [In Ukrainian].

Konoval, O. (Сomp.) (1997). Ukrainian Revolutionary Democratic Party (URDP-UDRP): Collection of Materials and Documents. Chicago; Kyiv: Fundatsiia im. Ivana Bahrianoho. 856 p. [In Ukrainian].

Kovalenko, L., Maniak, V. (1991). 33rd: Hunger: The People’s Book Memorial. Kyiv: Radianskyi pysmennyk. 584 p. [In Ukrainian].

Pidhainii, S. (2008). Ukrainian intelligentsia in Solovki. Not shot. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia». 326 p. [In Ukrainian].

Pidhainii, S. (Editor-in-chief) (1953). The black deeds of the Kremlin: A white book. (2 Vols, Vol. 1). Toronto: Ukrainian association of victims of Russian communist terror. ХІV p. + 545 p. [In English].

Pidhainii, S. (Editor-in-chief) (1955). The black deeds of the Kremlin: A white book. (2 Vols, Vol. 2). Detroite: DOBRUS. ХХІV р. + 712 p. [In English].

The black deeds of the Kremlin: A white book (1966). (2 Vols, Vol. 1). Buenos Aires. 633. [In Spanish].

The black deeds of the Kremlin: A white book (1967). (2 Vols, Vol. 2). Buenos Aires. 797. [In Spanish].
Copyright (c) 2020 Olena Podobied