ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В 1917–1921 РР.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33287/112002

Ключові слова:

місцеві органи влади, Українська Центральна Рада, самоврядування, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія, Правобережна Україна

Анотація

Мета роботи полягає в аналізі наукового доробку з проблеми формування та діяльності місцевих органів влади в Україні в 1917–1921 рр. у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Методологія дослідження. В основу методології покладено базові принципи історичного пізнання, зокрема завдяки принципам всебічності та системності вдалося охопити наукову літературу з часу створення місцевих органів у роки Української революції до сьогодення. Для розв’язання поставлених у статті мети й завдань з використанням конкретно-пошукового методу було сформовано базу наукової літератури з даної проблематики для проведення аналізу. За допомогою типологічного та проблемно-хронологічного методу здійснено хронологічно-тематичну класифікацію наявної історіографічної бази. Метод компаративістики дозволив співставити погляди різних дослідників та висвітлити зміст конкретних праць з досліджуваної проблеми. Наукова новизна. Вперше проведено комплексний огляд наявних досліджень, що висвітлюють специфіку та тенденції створення і функціонування системи місцевих органів влади в добу Української революції. Узагальнивши розрізненні та фрагментарні дані, вдалося визначити концептуальне бачення досліджуваної проблеми в наявній на сьогодні історіографії. Висновки. На основі аналізу історіографічної бази проблеми формування та діяльності місцевих органів влади в Україні періоду Української революції 1917–1921 рр. проведено загальну класифікацію і поділено наявні матеріали на три групи. Першу групу складають праці державних діячів та безпосередніх учасників подій Української революції, в яких вони характеризували практику створення місцевих органів влади. Радянські історики ігнорували зазначену тематику, розглядаючи у своїх дослідженнях більшовицькі Ради, нівелюючи значення діяльності органів влади УНР та Української держави. Аналіз наукового доробку сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених засвідчує значну увагу істориків до періоду Української революції 1917–1921 рр. Однак, слід відзначити крайню недостатність розробки тематики організації та діяльності місцевої влади часів Української революції і визнати відсутність структурованих комплексних досліджень з цього питання.

Біографія автора

Dmytro Kondratiuk, Zhytomyr Ivan Franko State University

Postgraduate Student at the Department
of History of Ukraine

Посилання

Adamovskyi, V., & Hudyma, V. (2015). Regulatory support for the organization and activities of local authorities during the days of the UNR Directorate (November 1918–November 1920). Formation and activity of local state administrations and self-government during the Ukrainian Revolution of 1917 ‒ 1920: round table materials, 49–54.

Andrusiak, M. (2014). The historiography of Ukrainian Liberation Struggles in 1917 –1921. Historiographic studies in Ukraine, (25), 118–142.

Babii, B. (1956). Local Bodies of the State Power of the Ukrainian SSR in 1917–1920 Kyiv: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 268 p.

Bilobrovets, O. (2017) Polish community of the region. Essays on the History of Zhytomyr Region in the First Half of the Twentieth Century: A Collective Monograph. Zhytomyr: “Polissia”, 175–214.

Boiko, V. (2012). Local government: Serhii Yefremov’s point of view. Problems of studying the history of the Ukrainian Revolution of 1917–1921, (7), 113–125.

Bundak, O. (2010). Economic policy of the hetman's government and its implementation. Naukovyi Visnyk of Volyn Lesia Ukrainka National University, 22, 71–75.

Velikhov, L. (1996). Fundamentals of Urban Economy. Moskow : Nauka, 480 p.

Vengerska, V. (2017). Zhytomyr region in the early 20th century and during the Ukrainian Revolution. Essays on the History of Zhytomyr Region in the First Half of the 20th Century: A Collective Monograph. Zhytomyr: “Polissia”, 7–54.

Vengerska, V., Stelnykovych, S. (general edit) (2017). Essays on the History of Zhytomyr Region in the First Half of the 20th Century: A Collective Monograph. Zhytomyr: “Polissia”, 552 p.

Vintskovskyi, T. (2012). Formation and activities of the Central Council bodies in the south of Ukraine. Sumy: LLC “Publishing House “Papirus”, 384 p.

Vytanovych, I. (1968). Agrarian Policy of the Ukrainian Governments of 1917 – 1921 Munich - Chicago: Ukrainian Historical Society, 60 p.

Vynnychenko, V. (1920). Renaissance of the Nation. (in 3 v.). Kyiv-Vienna: Dzvin.

Vynohradskaia, S., Rohozhyn, A. (1977). The All-Ukrainian Central Executive Committee of the Soviets in the early years of the Soviet power (1917 - 1922). Kharkiv: Vyshcha Shkola, 144 p.

Volin, V. (2005). Unknown Revolution. 1917–1921. Moskow : Scientific and Technical Center “Praksys”, 765 p.

Hai-Nyzhnyk, P. (2010). The UNR and ZUNR: formation of government bodies and national state formation (1917 - 1920). Kyiv: “Shchek”, 304 p.

Hai-Nyzhnyk, P. (1996). Financial Policy of the Government of the Ukrainian State during the Hetmanate Period in 1918. Finance of Ukraine, (12), 107–116.

Halatyr, V. (2014). Measures of local authorities to overcome the devastation in agriculture on the Right-Bank Ukraine in April-December 1918. An Ukrainian peasant, (14), 137–139.

Halatyr, V. (2013). Preparation for Elections in Local Self-Government Bodies on the Right-Bank in the Age of Hetmanate of P. Skoropadskyi. Visnyk of Kamianets-Podilskyi National University named by Ivan Ogienko, (6), 290–295.

Hnatiuk, S. (1999). Ukrainian foreign historiography on the coup d'etat on April 29, 1918. Archival and source studies studios, (V. 5), 227–230.

Hrushevskyi, M. (1918). Free Ukraine. New-York: Ukrainian printing and publishing union, 29 p.

Hrushevskyi, M. (1991). Who are Ukrainians and what do they want. Kyiv: Community “Znannia” of Ukraine, 240 p.

Hutianskyi, S., Panibudlaska, V., Lykholat, A. (1967). The implementation of Lenin's national policy in Ukraine, 1917–1920. Kyiv: Naukova dumka, 304 p.

Hutsuliuk, I. (2009). State-making processes of the period of the Ukrainian Revolution of 1917–1921 in current domestic historiography. The materials of the III and IV International Conference of Young Scientists "Historical Science at the Beginning of the 21st Century: Problems, Past, Present, Prospects”. Kherson, 145–149.

Dvina, K., & Strochaus, V. (2011). Formation of local self-government as a component of the parliamentarism of the Central Council (March 1917 – April 1918). Scientific notes on the history of Ukraine, (26), 148–155.

Doroshenko, D. (2002). The History of Ukraine 1917–1923. (in 2 v.). Kyiv: Tempora.

Yefremov, S. (1917). Before the Municipal Elections. Nova rada, (24), 4.

Yefremov, S. (1918). Attempt on Democratic Zemstvo. Nova rada, (144), 3.

Yefremov, S. (1917). Updating Local Self-Government Bodies. Nova rada, (2), 3.

Kazennov, A., Popov, M. (2019). Tips as a form of state power. St. Petersburg: POLITEKH-PRESS, 157 p.

Kalytko, S. (2011). Legal status of the provincial and district governors of the Ukrainian state of P. Skoropadskyi, 1918. Social History: Scientific Journal of Kyiv Taras Shevchenko National University, (7), 48–57.

Kapeliushnyi, V. (2004). Ukrainian national statehood in the era of liberation struggles(1917–1921): historiography : (thesis ...PhD of Historical Sciences: 07.00.06 – the History of Ukraine). Kyiv, 511 p.

Kozachenko, A. (2017). Central Council and Zemstvo Self-Government: March –October 1917. Problems of legality, (136), 8–14. doi: 10.21564/2414-990x.136.91625

Koretskyi, V. (resp. ed.). (1961). History of the State and Law of the Ukrainian SSR (1917–1960). Kyiv: Publisher of the USSR Academy of Sciences, 730 p.

Korolivskyi, S. (1967). The Civil War in Ukraine. (in 3 v.). Kyiv: Naukova dumka, 873 p.

Korolivskyi, S. (edit.). (1967). The Victory of the Great October Socialist Revolution in Ukraine. Kyiv: Naukova dumka, 392 p.

Kuras, I. (resp. ed.). (1987). The Great October and the Civil War in Ukraine: An Encyclopedic Handbook. Kyiv: Head edit. URE, 632 p.

Lysiak-Rudnytskyi, I. (1994). Historical Essays (in 2 v.). Kyiv: Osnovy.

Lykholat, A. (1954). The defeat of the nationalist counter-revolution in

Ukraine (1917–1922). Kiev: State Political Publishing House, 657 p.

Lozovyi, V. (2005). Peasant justice in the days of the Ukrainian Revolution (1917–1921). Ukrainian Historical Journal, (6), 88–89.

Mazepa, I. (2003). Ukraine in the Fire and Storm of the Revolution of 1917‒1921. Kyiv: Tempora, 608 p.

Manilov, V. (1924). Several documents about the October Days of 1917 in Kiev. Komunar, (13), 52–71.

Parkhomenkov, Y. (2009). Soviet historiography on socio-political processes in Ukraine in 1917 and early 1918. Science. Religion. Society, (2), 70–74.

Pyrih, R. (2011). Sources on the History of the Ukrainian Revolution of 1917–1921: published documents and materials. Archives of Ukraine, (5), 98–112.

Potapov, O. (2006). The material and financial basis of the activities of city councils in the period of the Ukrainian State of P. Skoropadskyi. Scientific works of the History Department of Zaporizhzhia State University, (20), 143–148.

Potarykina, L. (1957). Committees on Revocation of Ukraine in 1918–1920. Kyiv: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 156 p.

Radchenko, L. (1996). Contemporary historiography of the national-democratic revolution in Ukraine from 1917 to 1920. Kharkiv: Oko, 120 p.

Ratushniak, I. (2017). Legislative basis for reforming local administrations in Ukraine during the time of the Hetmanate in 1918. Scientific notes of VSPU of M. Kotsiubynskyi, (25), 91–96.

Richytskyi, A. (1928). Central Council from February to October. Kharkiv: State Publishing House “Ukraina”, 61 p.

Rohozhyn, A. (1963). A sketch of the history of the socialist legality of the Ukrainian SSR during the period of foreign military intervention and civil war. Kharkiv: Publishing house of Kharkiv A. M. Horkyi State University A. M. Horkyi, 120 p.

Rubach, M. (1957). Essays on the history of the revolutionary transformation of agrarian relations in Ukraine during the October Revolution. Kiev: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 457 p.

Rublov, O., & Reient, O. (1999). Ukrainian Liberation Struggles of 1917–1921. Kyiv: Publishing House “Alternatyvy”, 320 p.

Soldatenko, V. (2011). The Revolutionary Day in Ukraine (1917–1920): Logic, Knowledge, Historical Episodes, Key Figures. Kyiv: Parlament. publish., 565 p.

Soldatenko, V. (1999). The state of historiographic development and current problems of studying the history of the Ukrainian Revolution. Ukrainian Historical Journal, (1), 68–85.

Soldatenko, V. (1999). The Ukrainian revolution. Historical sketch. Kyiv: Lybid, 976 p.

Smolii, V. (edit.). (2012). Essays on the History of the Ukrainian Revolution of 1917 ‒ 1921. (in 2 v.). Kyiv: NCP “Naukova dumka” Publishing House of NAS of Ukraine.

Starukh, O. (2001). Socio-demographic Situation in Ukraine and Elections to the City Duma and Constituent Assembly (1917 – beginning of 1918). Scientific works of the History Department of Zaporizhzhia State University, (10), 92–99.

Stahiv, M. (1963). Ukraine in the Age of the UNR Directorate. Scranton: Ukrainian Scientific and Historical Library, 272 p.

Strochaus, V. (2008). Election to the Ukrainian Constituent Assembly for the days of the Central Council (December 1917 – early 1918). Scientific notes of Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, (11), 59–65.

Suprunenko, M. (1966). Essays on the history of the civil war and foreign military intervention in Ukraine (1918–1920). Moskow : Science, 454 p.

Tverdokhlebov, V. (1919). Local Finance. Odesa: Publishing House A. A. Ivasenko, 304 p.

Tyshchyk, B., Vivcharenko, O., Leshkovych, N. (2000). The establishment of statehood in Ukraine (1917–1922). Ivano-Frankivsk: Svit, 272 p.

Travinskyi, V. (edit.). (2015). Formation and activity of local state administrations and self-government during the Ukrainian Revolution of 1917–1920: round table materials. Kamianets-Podilskyi, 84 p.

Khrystiuk, P. (1969). Notes and Materials to the History of the Ukrainian Revolution. 1917‒1920. (in 4 v.). New-York: Publishing House Chartoryiskykh.

Shapoval, M. (1937). The Sociology of Ukrainian Revival. Prague: Ukrainian Sociological Institute in Prague, 45 p.

Shapoval, M. (1923). The Way of Liberation: Socio-Political Essays. Prague-Berlin: Nova Ukraina, 70 p.

Yaremenko, O. (1998). Administrative Reform of Hetman Pavlo Skoropadskyi. Vinnytsia: Kontynent-Prym, 40 p.

Yarosh, D. (2008). Legal principles of formation of local authorities and local self-government during the Central Council. University research notes of Khmelnytskyi University of Management and Law, (1), 16–22.

##submission.downloads##