МОВНІ ТА ОСВІТНІ МАРКЕРИ В ПРОЦЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОБЕРЕЖЖЯ)

Автор(и)

Ключові слова:

освітні реформи, полонізація, русифікація, іврит, їдиш, польські просвітники, єврейська освіта

Анотація

кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем: 16 т. – СПб, 1980-1913.

Кирчів Р. Кременецька гімназія – ліцей першої третини ХІХ ст. та її дотичність до українського довкілля // Офіційний сайт Інституту українознавства імені І. Крип'якевича НАН України : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/23/430Kyrchiv.pdf

Маггуд Д. Из истории еврейского образования в России // Весник ОПЕ – 1911. – № 8.

Боцяновський В. Публичная библиотека в Житомире // Киевская старина. – 1891. – Т. ХХХIV. – С. 254-283.

Сейко Н. Польське шкільництво на Волині у ХІХ – першій половині ХХ ст. : монографія / Н. Сейко. – Житомир, 2002. – С. 34-35.

Надольська В. Польське питання в національній політиці Російської імперії // Поляки на Волині: історія і сучасність. – 2003. – С. 83-94.

Буравський О. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Офіційний сайт Житомирського державного університету імені Івана Франка : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/6147/1/buravskiy.pdf

Поліщук Ю. Освітній рівень населення Волинської губернії за переписом 1897 року // Діяльність бібліотек по збереженню ультурної спадщини і відродження духовності народу. – Збірник статей. – Житомир. – 1998. – С. 113.

Братчиков А. Материалы для исследования Волынской

губернии в статистическом, этнографическом, сельскохозяйственном и других отношениях // Овруч: сторінки історії : [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ovruch.info/materyalyi-dlya-yssledovanyyavolyinskoj-hubernyy-v-statystycheskom-etnohrafycheskomselskohozyajstvennom-y-druhyh-otnoshenyyah-bratchykov-a/

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.