№ 2 (2015): Intermarum: історія, політика, культура

					##issue.viewIssueIdentification##
Другий номер жуоналу - присвячений дослідженню історії, культури, політичних аспектиів розвитку державних утворень і народів, представлених на території від Балтійського до Чорного морів. Цей простір увійшов в історію під назвою «Intrermarum» як політичний проект та як історико-культурний регіон, пов’язаний із Центральною та частиною Східної Європи, у якому помітну геополітичну роль відіграє Україна та Польща. Збірник дає можливість
ознайомитись із новими здобутками у царині історіографії, джерелознавства, нових методологічних підходів у вивченні різноманітних політичних, соціальних, культурних практик та історичних аспектів окресленого регіону.
Видання буде корисним широкому колу фахівців гуманітарного та соціально-політичного профілю, усім, хто цікавиться проблемами історії, культорології та політології.
Опубліковано: 2017-01-23

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ

ТРАДИЦІЙНІ Й НОВІТНІ МЕДІА ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, ВИСВІТЛЕННІ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНИХ ПОДІЙ