№ 2 (2015): Інтермарум: історія, політика, культура

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2017-01-23

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ

ТРАДИЦІЙНІ Й НОВІТНІ МЕДІА ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, ВИСВІТЛЕННІ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНИХ ПОДІЙ