ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ДОВГИХ ХВИЛЬ

Людмила Возна

Анотація


У статті розглядається довга Кондратьєвська хвиля у її зв’язку з
процесом формування і cтирання історичної пам’яті суспільства про такі
події, як війни або революції. Цей процес, у свою чергу, зумовлюється
рухом і зміною поколінь й за своєю тривалістю може складати
приблизно 50-70 років. Міркування, викладені у статті, базуються на
розгляді «другої емпіричної правильності» М. Кондратьєва, згідно з
якою підвищувальні фази великих циклів більш багаті на соціальні
потрясіння (революції, війни), ніж знижувальні.


Ключові слова


довга Кондратьєвська хвиля; соціальні потрясіння; історична пам’ять; пам’ять поколінь; рух поколінь; стирання історичної пам’яті

Повний текст:

PDF

Посилання


Кондратьев Н. Д. Проблемы экономическои динамики /

Н. Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 1989. – 526 с.

Goldstein J. S. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age

/ Joshua S. Goldstein. – New Haven: Yale University Press, 1988.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.joshuagoldstein.com/jgcycle.htm

Балацкий Е. Циклические закономерности структурного

развития экономики / Евгений Балацкий // Российский

экономический журнал. – 1993. – №7. – С.60.

Возная Л. О природе продолжительности К-волны / Научное

наследие Н.Д. Кондратьева в контексте развития россиискои

и мировои социально-экономическои мысли: Материалы к

Международному научному симпозиуму, посвященному 110-

летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева. – М.: МФК, 2002. – С.

-217.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Хосе Ортега-и-Гассет. –

Сб.: Пер. c исп., ООО «Издательство АСТ», 2003. – 509 с.

Komlos J. What Every Economics Student Needs to Know and

Doesn’t Get in the Usual Principles Text / John Komlos. – London

and NewYork, published 2015 by Routledge. – 257 p.

Щербак В. Затратно-новационная концепция «длиннои

волны» / В. Щербак // Экономика Украины. – 1998. – No 2. – С.

-59. Щербак В. Затратно-новационная концепция «длинноиволны» / В. Щербак // Экономика Украины. – 1998. – No 2. – С. 53-59.

Венгерська В.О. До проблеми тривалості циклу

життєдіяльності політико- економічноі системи / В.О.

Венгерська, Л.Ю. Возна // Наукові записки НаУКМА:

Політичні науки. – 2004. – Том 31. – С. 9-14.
Copyright (c) 2015 Людмила Возна