ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ДОВГИХ ХВИЛЬ

Автор(и)

  • Людмила Возна (м. Піза, Італія), Ukraine

Ключові слова:

довга Кондратьєвська хвиля, соціальні потрясіння, історична пам’ять, пам’ять поколінь, рух поколінь, стирання історичної пам’яті

Анотація

У статті розглядається довга Кондратьєвська хвиля у її зв’язку з
процесом формування і cтирання історичної пам’яті суспільства про такі
події, як війни або революції. Цей процес, у свою чергу, зумовлюється
рухом і зміною поколінь й за своєю тривалістю може складати
приблизно 50-70 років. Міркування, викладені у статті, базуються на
розгляді «другої емпіричної правильності» М. Кондратьєва, згідно з
якою підвищувальні фази великих циклів більш багаті на соціальні
потрясіння (революції, війни), ніж знижувальні.

Біографія автора

Людмила Возна, (м. Піза, Італія)

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Кондратьев Н. Д. Проблемы экономическои динамики /

Н. Д. Кондратьев. – М.: Экономика, 1989. – 526 с.

Goldstein J. S. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age

/ Joshua S. Goldstein. – New Haven: Yale University Press, 1988.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.joshuagoldstein.com/jgcycle.htm

Балацкий Е. Циклические закономерности структурного

развития экономики / Евгений Балацкий // Российский

экономический журнал. – 1993. – №7. – С.60.

Возная Л. О природе продолжительности К-волны / Научное

наследие Н.Д. Кондратьева в контексте развития россиискои

и мировои социально-экономическои мысли: Материалы к

Международному научному симпозиуму, посвященному 110-

летию со дня рождения Н.Д. Кондратьева. – М.: МФК, 2002. – С.

-217.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / Хосе Ортега-и-Гассет. –

Сб.: Пер. c исп., ООО «Издательство АСТ», 2003. – 509 с.

Komlos J. What Every Economics Student Needs to Know and

Doesn’t Get in the Usual Principles Text / John Komlos. – London

and NewYork, published 2015 by Routledge. – 257 p.

Щербак В. Затратно-новационная концепция «длиннои

волны» / В. Щербак // Экономика Украины. – 1998. – No 2. – С.

-59. Щербак В. Затратно-новационная концепция «длинноиволны» / В. Щербак // Экономика Украины. – 1998. – No 2. – С. 53-59.

Венгерська В.О. До проблеми тривалості циклу

життєдіяльності політико- економічноі системи / В.О.

Венгерська, Л.Ю. Возна // Наукові записки НаУКМА:

Політичні науки. – 2004. – Том 31. – С. 9-14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА ТА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В КРАЇНАХ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ