ПОНЯТТЯ НЕГАТИВНОЇ СВОБОДИ В ФІЛОСОФІЇ ІСАЙЇ БЕРЛІНА

Автор(и)

  • Ольга Туровська Папський університет Іоана Павла II в Кракові, Ukraine

Ключові слова:

негативна свобода, рабство, лібертаризм, приватна сфера життя, публічна сфера життя, конфлікт інтересів, позитивна свобода

Анотація

Примушувати людину – значить позбавляти її волі, але волі від
чого? Майже всі моралісти в історії людства прославляли свободу.
Значення цього слова, так само як і деяких інших філософських категорій
– щастя і доброти, реальності – настільки багатогранне, що існує мало
тлумачень, які виявляться тут непридатними. Планується дуже стисло
розглянути історію цього поняття, але наголос, головним чимном, буде
на конценцепії негативної свободи у Ісайі Берліна.

Біографія автора

Ольга Туровська, Папський університет Іоана Павла II в Кракові

докторантка

Посилання

Berlin Isaiah. Two Concepts of Liberty (в скороченні) // Berlin I.

Four Essays on Liberty. London, Oxford Univ. Press, 1969, p.

—134, 162—172

Даль Р. О демократии: пер. с англ. / Роберт Даль. – М. : Аспект

Пресс, 2000. – 204 с.

Сайт Європейського Парламенту [Електронний ресурс]. –

[Цит. 23.05.12]. – Режим доступу:

http://www.europarl.europa.eu/

parliament/archive/staticDisplay.do?language=EN&id=211.

Almond G. A Discipline Divided: Schools and Sects in Political

Science / G. A. Almond. – Newbury Park, Calif : Sage, 1990.

Гельвецій К. А. Твори в 2-х т. Т.1, М.: Мысль, 1973, с. 175.

Гоббс Т. Твори. в 2-х т. Т.2, М.: Мысль, 1991, с. 163.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

Політологія, публіцистика та загальні розвідки