РЕАЛІЗАТОРИ СТАЛІНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ» 1937-1938 РР. НА ЖИТОМИРЩИНІ

Автор(и)

Ключові слова:

тоталітаризм, терор, репресії, наказ, регіон, позасудові органи, арешт, обвинувачення, вища міра покарання, в’язниця

Анотація

У статті на підставі раніше невідомих архівних матеріалів
висвітлена організаторська та направляюча роль керівників апарату
Житомирського НКВС по втіленню в життя сталінської політики великого
терору. Розкрита співпраця прокуратури Житомирської області та
Житомирського обкому КП(б)У з каральними органами.

Біографія автора

Тетяна Рафальська, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Посилання

Лошицький О. «Лабораторія»: нові документи і свідчення про масові репресії 1937 – 1938 pp. на Вінничині / О. Лошицький // 3 арх. ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1998. – № 1/2 – С183-227. – (Літопис «великого терору»).

Лошицький О. «Лабораторія-2» : Полтава: документальні матеріали про масові репресії в Полтавській області у 1937 – 1938 pp. // О. Лошицький // 3 арх. ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2000. – № 2/4. – С. 129-178. – (3 історії тоталітаризму).

Шаповал Ю. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. -К.: Абрис, 1997. – 608 с.

Реабілітовані історією: у 27 т. / голов, редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]. Житомирська область. Кн. 1. / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. -Житомир: Полісся, 2006. – 721 с.

Галузевий Державний архів Служби безпеки України, Київ (Дал:і ГДА СБУ Київ) – Ф. 42. – Спр. 33. – 117 арк.

ГДА СБУ Київ) – Ф.16. – Оп. 30. – Спр. 148. – 241 арк.

Галузевий Державний архів Служби Безпеки України в Житомирської області (Далі: ГДА СБУ Житомир) – Ф. – оф. – Спр. 32460-оф. ( у 4-х т.)

Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество / О.В.Хлевнюк. – М.: Республика, 1992. – 268 с.

Мозохин, О.Б. Право на репрессии: внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918 – 1953). [монографія] /О.Б.Мозохин-Жуковский;Москва:Кучково поле, 2006. – 479 с.

Хрущев Н.С. Время, люди, власть (Воспоминания, в 4-х кн.) / Н.С.Хрущев. -М.: Московские новости. – 1999. -210 с.

Радянська Україна. – 1988. – 9 серпня.

Петров Н. «Сталинский питомец» – Николай Ежов [монография] / Н.Петров, М. Янсен; [пер. с англ. Н, Балашов, Т. Никитина]. – М.: РОССПЭН: (Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина), 2008. – 447 с.

Золотарьов В.А. Олександр Успенський: особа, час, оточення / В.А. Золотарьов. -X.: Фоліо, 2004. – 366 с.

Державний архів Житомирської області (Далі: ДАЖО) – Фп. 76. – Оп. 1. – Спр. 91. – 221 арк.

ГДА СБУ Житомир. – Ф.-оф. – Спр. 18842-оф. ( у 5 т.)

Архів Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області – Ф.- 2. – Спр. 6152. – 273 арк.

ДАЖО – Фр. 5013. – Оп. 2. – Спр. 22045 ( у 13 т.); т. 11. – Спр. 22055. – 430 арк.

ГДА СБУ Київ – Ф. 16. – Оп. 32. – Спр. 59. – 382 арк.

ГДА СБУ Житомир – Ф. – оф. – Протоколи засідань особливої трійки при Житомирському обласному управлінні НКВС з 20 вересня по 3 листопада 1938р. – 13 од. зб.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

ПОЛЬЩА-УКРАЇНА: ВІД ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО СУЧАСНОСТІ