ПОХІД ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ В ЗАХІДНУ УКРАЇНУ У ВЕРЕСНІ 1939 РОКУ

Віктор Дехтярук

Анотація


У статті показано перебіг подій радянсько-польської (вересневої)
війни 1939 р. на території Західної України. Розкрито бойові дії Червоної
армії, хід військових операцій, аналізується рівень її боєздатності
організаційне забезпечення, досліджуються сили воюючих сторін та
військові втрати з польського та радянського боку.


Ключові слова


Друга світова війна; Західна Україна; радянсько- німецький договір про ненапад; радянсько-польська (Вереснева) війна 1939 р.; Червона армія; вермахт; польська армія; Український фронт; стрілецький корпус; стрілецька дивізія; танкова бригада

Повний текст:

PDF

Посилання


Баран В. К. Україна: західні землі: 1939 1941 рр. / В. К. Баран,

В. В. Токарський. – Луцьк, 2009. – 448 с.

Іжеляк Ч. Бої за Волинь у 1939 році. У пошуках правди / Ч. Іжеляк // Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки : матеріали Міжнар. наук. конф. : у 3 т. – Луцьк, 2003. – С. 109–126.

Ковалюк В. Р. Західна Україна на початку Другої світової війни / В. Р. Ковалюк // Укр. іст.журн. – 1991. – № 9. – С. 30–42.

Коваль М. В. Україна в Другій світовій і великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / М. В. Коваль. – К., 1999. – 336 с.

Кучерепа М. М. Волинь: 1939–1941 рр. : навч. посіб. / М. М. Кучерепа, В. В. Вісин. – Луцьк. 2005. – 486 с.

Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918 1939 гг. / М. И.Мельтюхов. – М., 2001. – 464 с.

Оглашению подлежит: СССР – Германия. 1939 1941: Документы и материалы. – М., 1991. – 367 с.

Політична історія України. ХХ ст. : у 6 т. Т. 4 / редкол. : І. Ф.

Курас та ін. – К., 2003. – 584 с.

Руккас А. Українці у Війську Польському / А. Руккас // Історія

в школі. – 2002. – № 7. – С. 68.
Copyright (c) 2015 Віктор Дехтярук