ПРОПАГАНДИСТСЬКА КАМПАНІЯ НА ПІВДЕННО- ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ НАРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

Автор(и)

  • Олександр Мосієнко Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

Ключові слова:

Перша світова війна, Південно-Західний фронт, агітація, пропаганда, наративні джерела, образ ворога, механізми та засоби психологічного впливу

Анотація

У статті зроблена спроба оцінити ефективність пропагандистської
роботи часів Першої світової війни, простежити реакцію та рівень
суспільного сприйняття військової пропаганди через призму художньо-
мемуарної літератури. Проаналізовано твори, які презентують погляд на
події війни з російської і австро-угорської сторони та містять описи
елементів пропагандистської кампанії на фронті і в тилу. Розкривається
яким чином проводилась агітаційна і пропагандистська робота серед
військ і мирного населення у ході Першої світової війни на Південно-
Західному фронті. На основі художніх джерел зроблений порівняльний
аналіз образу ворога, розглянуті загальні і специфічні особливості та
основні елементи цього образу в Австро-Угорській та Російській
імперіях. В статті порушуються аспекти осмислення феномену війни і
інформаційного протиборства в документально-публіцистичних і
літературних творах, аналізується роль преси (зокрема, провінційної) у
формуванні сприйняття війни суспільством Російської та Австро-
Угорської імперій. Отримані висновки ілюструються прикладами з
джерел.

Біографія автора

Олександр Мосієнко, Житомирський державний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри історії України

Посилання

Венгерська В. О. Українські проекти та націотворення в

імперіях Романових та Габсбургів (кінець XVIII – початокXX століття) / В. О. Венгерська – Житомир: ПП Євенок О.О., 2013. – 448 с.

Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс: По следам войны / Л.Н. Войтоловский – М.: Воениздат, 1998. – 430 с.

Голик М.М. Пропагандистська робота української преси

Галичини періоду Першої світової війни / М.М. Голик //

Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-

річчя події): Збірка матеріалів Міжнародного наукового

форуму 26–28 червня 2014 р. – Львів: АСВ, 2014. – С.44-46

Купчинський Р. Г. Заметіль. І. Курилася доріженька: Повість зі стрілецького життя./ Р. Г. Купчинський – Львів: Каменяр, 1991. – 175 с.

Купчинський Р. Г. Заметіль. II. Перед навалою: Повість зі

стрілецького життя / Р. Г. Купчинський – Львів: Каменяр,

– 151 с.

Лассуэл Г. Техника пропаганды в мировой войне / Г. Лассуэл

– М: Изд. ГИЗ, 1929. – 200 с.

Маковей О. Вибрані твори / О. Маковей. – К. Державне

видавництво художньої літератури, 1954. – 471 с.

Почепцов Г. Г. Информационные войны. Основы военно-

коммуникативных исследований / Г. Г. Почепцов – М.: Рефл-бук, 2000. – 213 с.

Самчук У. Волинь. Ч.2: Війна і революція / У. Самчук –

Торонто: Друкарня «Київ», 1935. – 398 с.

Сегеда С.П. Інформаційна протидія російській пропаганді в

армії Австро-Угорщини / С.П.Сегеда // Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події): Збірка

матеріалів Міжнародного наукового форуму 26–28 червня

р. – Львів: АСВ, 2014. – С.163-165

Сенявская Е. С. Человек на войне. Историко-психологические очерки (Социальная история России XX века) / Е. С. Сенявская – М.: Институт российской истории РАН, 1997. – 232 с.

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.