ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ

Олена Готра

Анотація


У статті проаналізовано феномен історичної пам‘яті як чинник
формування національної ідентичності. Розглянуто теоретичне
обґрунтування та важливі функції історичної пам‘яті для зміцнення
національної самосвідомості і формування державної політики пам‘яті.
Досліджено значення і роль історичної пам‘яті в системі суспільних
цінностей, її вплив на критичне сприйняття власного минулого та
формування національних символів. Автор дійшов висновку, що
історична пам‘ять та історична свідомість формують історичну культуру,
яка, з одного боку, виступає потужним засобом національної
самоідентифікації, а з іншого – сприяє порозумінню між
представниками різних національних проектів.


Ключові слова


історична пам‘ять; національна ідентичність; історична свідомість; суспільні цінності; культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Зашкільняк Л. Історична пам’ять та історіографія як

дослідницьке поле для інтелектуальної історії / Л.

Зашкільняк // Україна: культурна спадщина, національна

свідомість, державність. – 15/2006-2007. – С.855-862.

Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 328 с.

Яковенко Н.М. Нова доба – нові підручники. Про потребу

дискусії над підручниками з історії України

//http://www.novadoba.org.ua/data/metod/yakovenko.rtf.

Нагорна Л.П. ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНІЧНА // Енциклопедія історії

України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во «Наукова думка», 2005. – 672. http://www.history.org.ua/?termin=Identychnist_etnichna

Нагорна Л.П. ІДЕНТИЧНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА // Енциклопедія

історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во «Наукова думка», 2005. – 672. http://www.history.org.ua/?termin=Identychnist_nacionalna

Тимків І. Влив історичної пам’яті на формування

національної ідентичності //Україна в контексті

Європейської історії: матеріали Всеукраїнської наукової

конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 300 с.

Масненко В. В. Історична пам’ять як основа формування

національної свідомості // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 49–62.

Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.

Зерній Ю. О. Як суспільства пам’ятають: властивості та

механізми функціонування історичної пам’яті //Стратегічні

пріоритети – 2008. – №4(9) – С. 36-37.

Шаповал Ю. Політика пам’яті в сучасній Україні / Юрій

Шаповал // Громадянська освіта. – 2008. – № 36. – С. 7 – 11.

Парадокси національної ідентичності / Ярослав Грицак. –

Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/189810/

Грицак Я.Й. 26-й ПРОЦЕНТ, або Як подолати історію. – Київ:

Фонд Порошенка, 2014. – 136 с.

Кримський С. Б. Принципи духовності ХХI століття // День. – № 210. – 2002. – 15 лист.

Рюзен Йорн. Нові шляхи історичного мислення / Переклав з

нім. Володимир Кам'янець. — Львів: Літопис, 2010. — 358 с.
Copyright (c) 2015 Олена Готра