ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Ольга Рудницька

Анотація


У статті досліджено стратегію дипломатичних відносин між
країнами Балто-Чорноморського регіону та Україною. Зауважено, що
нові геополітичні виклики вимагають від України формування нових
пріоритетів зовнішньої регіональної політики. У статті зазначено, що
міждержавна співпраця у різних галузях регулювання набуває
особливого значення у контексті європейської інтеграції України та
наближення національного законодавства до стандартів Європейського
Союзу. Було встановлено, що міжнародно-правове регулювання
співробітництва країн Балто-Чорноморського регіону здійснюється
багатосторонніми та двосторонніми міжнародними угодами. У статті
проаналізовано окремі двосторонні та багатосторонні договори, які
регулюють міжнародні відносини. Визначено пріоритетні галузі
співробітництва країн Балто-Чорноморського регіону. Досліджено
основні етапи розвитку взаємовигідного співробітництва між сторонами
(Балто-Чорноморського регіону та Україною) в політичній, економічній,
екологічній, науково-технічній, інформаційній, культурній, гуманітарній
та інший сферах. Встановлено, що одним із найважливіших напрямків є
питання співробітництва у правовій сфері. Пріоритетним напрямком
співробітництва цих держав є адаптація національного законодавства
до європейського права. Зауважено, що особливе місце серед
міжнародних законодавчих актів між країнами Балто-Чорноморського
регіону займають акти у галузі соціально-економічного захисту
громадян сторін відносин. Встановлено, що відносини між країнами
Балто-Чорноморського регіону та Україною активно розвиваються,
сторони зацікавлені у тісному співробітництві. Зроблено висновок, що
регіональна інтеграція країн Балто-Чорноморського регіону була
здомінована процесами загальноєвропейської інтеграції. Доведено, що
плідна співпраця як у межах Балто-Чорноморського регіону, так і ЄС в
цілому, має стати пріоритетним завданням зовнішньополітичної
діяльності Української держави.


Ключові слова


правове регулювання; інтеграційні процеси; Балто-Чорноморський регіон; загальноєвропейська інтеграція; міжнародне співробітництво; адаптація законодавства

Повний текст:

PDF

Посилання


Про правонаступництво України: Закон України від 12

вересня 1991 р // Офіційний сайт Верховної Ради України

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.

gov.ua/laws/show/1543-12

Декларація між Українською Радянською Соціалістичною

Республікою і Республікою Польща про принципи та основні

напрямки розвитку українсько-польських відносин від 13

жовтня 1990 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.

gov.ua/laws/show/616_176

Договір між Україною і Республікою Польщею про

добросусідство, дружні відносини і співробітництво від 18

травня 1992 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.

gov.ua/laws/show/616_172

Договір про дружбу і співробітництво між Україною і

Литовською Республікою від 8 лютого 1994 р. // Офіційний

сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/440_014

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між

Україною і Литовською Республікою від 8 лютого 1994 р.:

Постанова Верховної Ради України N 4024-XII від лютого 1994

р. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний

ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/440_014

Угода про принципи співробітництва між Україною та

Республікою Польща по забезпеченню прав національних

меншин від 1 лютого 1994 р. // Офіційний сайт Верховної

Ради України [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_194

Договір про співробітництво між Службою безпеки України

та Інститутом національної пам'яті – Комісією з

розслідування злочинів проти польського народу Республіки

Польща // Офіційний сайт Верховної Ради України

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.

gov.ua/laws/show/616_144

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про

академічне взаємовизнання документів про освіту та

рівноцінність ступенів від 11 квітня 2005 р. // Офіційний

сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_067

Угода між Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки

Польща та Кабінетом Міністрів України стосовно створення

спільної військової частини від 19 вересня 2014 р. //

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний

ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/998_548

Про ратифікацію Угоди між Урядом Литовської Республіки,

Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України:

Закон України № 143-VIII від 04 лютого 2015 р. // Офіційний

сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим

доступу: http://www.rada.gov.ua/archive/2015/02/20?type_

sort=DESC&page_count=50

Меморандум про наміри правового співробітництва між

Міністерством юстиції України, Міністерством юстиції

Естонської Республіки, Міністерством юстиції Латвійської

Республіки, Міністерством юстиції Литовської Республіки та

Міністерством Справедливості Республіки Польща //

Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний

ресурс]. Режим доступу:тhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/233_750

Договір між Україною і Республікою Польща про правову

допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних

справах від 24 травня 1993 р // Офіційний сайт Верховної

Ради України [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/616_174

Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою

Польща про правову допомогу та правові відносини у

цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 р:

Постанова Верховної Ради України № 3941-12 4 лютого 1994

р. // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний

ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/616_174

Договір між Україною і Республікою Литва про правову

допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і

кримінальних справах від 7 липня 1993 р. // Офіційний сайт

Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/440_002

Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Литва

про правову допомогу та правові відносини у цивільних,

сімейних і кримінальних справах від 7 липня 1993 року:

Постанова Верховної Ради України № 3737-12 від 17 грудня

р. // Офіційний сайт Верховної Ради України

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.

gov.ua/laws/show/440_002

Про зайнятість населення: Закон України від 05 липня 2012 р.

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний

ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/5067-17

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про

взаємне працевлаштування працівників від 16 лютого 1994 р.

// Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний

ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/616_026

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про

трудову діяльність і соціальний захист громадян України та

Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав,

від 17 липня 1995 р. // Офіційний сайт Верховної Ради

України [Електронний ресурс]. Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/498_159

Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки

про взаємне працевлаштування громадян від 28 березня

р. // Офіційний сайт Верховної Ради України

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.

gov.ua/laws/show/440_021

Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки

про трудову діяльність та соціальний захист осіб, які

постійно проживають в Україні та Латвії і працюють на

території обох держав, від 21 листопада 1995 р. // Офіційний

сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/428_016
Copyright (c) 2015 Ольга Рудницька