УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ В ГАЛИЧИНІ НА ЗЛАМІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ У ВИСВІТЛЕННІ ГАЗЕТИ «РУСЛАН»

Автор(и)

  • Роман Лехнюк Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

Ключові слова:

Газета «Руслан», християнсько-суспільний рух, українсько-польські відносини

Анотація

Часопис «Руслан», започаткований у Львові в 1897 році як орган українського християнсько-суспільного руху, серед ключових засад
якого було досягнення українсько-польського порозуміння як умови для
розгортання «органічної праці». На практиці ж міжнаціональна напруга
в Галичині мала тенденцію до зростання, особливої в роки, коли галицьким намісником був Леон Пінінський (1898–1903). У цій ситуації редакція «Руслана» зайняла позицію між радикальними українськими і польськими політичними силами, різко критикуючи польську адміністрацію та громадськість за непоступливість і водночас закликаючи українських націонал-демократів вилучити зі свого політичного арсеналу винятково опозиційну тактику і зайняти гнучкішу позицію. Дослідження матеріалів часопису дає змогу вийти поза межі традиційної біполярної оцінки українсько-польського конфлікту на зламі ХІХ–ХХ століть, відкрити середовища, які розуміли політичний процес як взаємодію опонентів, а не як боротьбу ворогів на знищення.

Біографія автора

Роман Лехнюк, Львівський національний університет імені Івана Франка

Аспірант кафедри новітньої історії України

Посилання

Chłędowski K. Pamiętniki / Do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył A. Knot. – Kraków, 1957. – T. II: Wiedeń (1881–1901). – S. 54.

Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку ХХ століття: політичне товариство «Руська громада» / Олена Аркуша // Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. На пошану професора Костянтина Кондратюка. – Львів, 2004. – С. 63–99; Аркуша О. Українсько-польські відносини у Східній Галичині на початку ХХ століття: акція Влодзімєжа Козловського 1902–1903 років // Вісник Львівського університету. Серія історична. – 2002. – Вип. 37/1. – С. 268–314.

Кліш А. Політична діяльність християнсько-консервативної течії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Андрій Кліш. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.uagate.com/wpcontent/uploads/2014/04/Klish.pdf.

Мудрий М. Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу в Галичині / Мар’ян Мудрий // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ; Львів, 2004. – Т. І. – С. 421–440.

Антошевський Т. До історії християнсько-суспільного руху в Галичині (90-і рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Тарас Антошевський. – Львів, 1997.

Поляк о Русинах // Руслан (Львів). – 1898. – Ч. 169. – 30 липня (11 серпня).

Поділ Галичини // Руслан. – 1897. – Ч. 116. – 24 травня

(5 червня).

Поляки а ми // Руслан. – 1897. – Ч. 193. – 27 серпня

(8 вересня).

Див., напр.: Мамелюки против п. Окуневского // Діло (Львів). – 1898. – Ч. 82. – 18 (30) березня; Нещирий // Діло. – 1897. – Ч. 219. – 27 вересня (9 жовтня); На село дурити… // Діло. – 1898. – Ч. 124. – 6 (18) червня; Хто пускає тумана? // Діло. – 1899. – Ч. 69. – 27 березня (8 квітня); Отъ напасти не пропасти! // Галичанин (Львів). – 1900. – Ч. 45. – 25 лютого (9 березня); Смехотворцы // Галичанин. – 1900. – Ч. 136. – 17 (30) червня.

Лож і клевета горою! // Руслан. – 1897. – Ч. 223. – 2 (14)

жовтня.

Польске яйце Колюмба // Руслан. – 1899. – Ч. 90. – 24 квітня (6 травня).

Epigoni hajdamaków // Руслан. – 1901. – Ч. 63. – 17 (30)

березня; Політика цькованя // Руслан. – 1901. – Ч. 131.

Два польскі консервативні дневники про руску справу //

Руслан. – 1902. – Ч. 196. – 1 (14) вересня; Виповідженє війни русинам! // Руслан. – 1902. – Ч. 204. 11 (24) вересня.

Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух. – С. 70, 75.

Сецесія и абстиненція рускихъ послові // Діло. – 1901. –

Ч. 142. – 26 червня (9 липня).

И камение возглаголятъ // Галичанин. – 1901. – Ч. 142. –

червня (10 липня).

Національні нїгілїсти // Руслан. – 1898. – Ч. 292. – 31 грудня (12 січня).

Час отверезити ся! // Руслан. – 1898. – Ч. 197. – 3 (15) вересня.

Руска довго терпимість вичерпана // Руслан. – 1901. – Ч. 144. – 27 червня (10 липня).

Народна жалоба // Руслан. – 1901. – Ч. 263. – 21 листопада

(4 грудня); Барвінський О. Доси були слова – тепер потреба дїл // Руслан. – 1901. – Ч. 275. – 6 (19) грудня.

Аркуша О. Руська громада… – С. 82.

Барвінський О. Доси були слова – тепер потреба дїл // Руслан. – 1901. – Ч. 275. – 6 (19) грудня.

Львівська національна наукова бібліотека України

ім. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів. – Ф. 11 (Барвінські). – Спр. 2483 / п. 149. – Арк. 54 зв. (Лист К. Студинського до О. Барвінського, 5 грудня 1901 р.), 56 (Лист К. Студинського до О. Барвінського, 15 лютого 1902 р.).

Справа унїверситетскої сецесиї // Руслан. – 1902. – Ч. 70. –

березня (9 квітня).

Заява // Діло. – 1902. – Ч. 71 і 72. – 29 березня (11 квітня).

Голосъ публики въ деле сецесії русскихъ студентові //

Галичанин. – 1901. – Ч. 264. – 25 листопада (8 грудня).

Котяча музика // Діло. – 1902. – Ч. 71 і 72: Додаток. –

березня (11 квітня).

Рільні страйки в Галичинї // Руслан. 1902. – Ч. 157. – 16 (29) липня.

Рільничі страйки // Руслан. – 1902. – Ч. 155. – 13 (26) липня.

Хлопскі стрейки // Діло. – 1902. – Ч. 158. – 17 (30) липня.

Галицка і позакрайова праса о страйку руских хлопів // Діло. – 1902. – Ч. 161. – 20 липня (2 серпня).

Спасаймо селянъ-хлеборобовъ // Галичанин. – 1902. – Ч. 153. – 17 (30) липня; Кацапи про страйки // Руслан. – 1902. – Ч. 159. – 18 (31) серпня.

Рільні страйки в Галичинї // Руслан. 1902. – Ч. 157. – 16 (29) липня.

Вспульна отчизна // Руслан. – 1902. – Ч. 159. – 18 (31) липня; Не Австрия а Польща! // Руслан. – 1903. – Ч. 32. – 9 (22) лютого.

Аґітатор др. В. Козловский // Руслан. – 1903. – Ч. 3. – 4 (17) січня; Аґітацийна поїздка д-ра Козловского // Руслан. – 1903. – Ч. 48. – 28 лютого (13 березня).

Польский «месия» // Руслан. – 1902. – Ч. 280. – 15 (28) грудня.

Аґітатор др. Козловский. – Руслан. – 1903. – Ч. 8. – 11 (24)

січня.

Польска гаката в Підволочисках // Руслан. – 1903. – Ч. 43. – 22 лютого (7 березня).

Лицеміри // Руслан. – 1902. – Ч. 63. – 17 (30) березня; Польска дяка // Руслан. – 1902. – Ч. 105. – 11 (24) квітня.

Кс. арцибіскуп гакатистом // Діло. – 1903. – Ч. 20. – 25 січня (7 лютого); Латинство идетъ // Галичанин. – 1903. – Ч. 15. – 19 січня (1 лютого).

Напасть на ВПреосьвященого Митрополита // Руслан. – 1902. – Ч. 6. – 8 (21) січня.

Шукають виновника // Руслан. – 1903. – Ч. 228. – 8 (21)

жовтня.

Всепольска напасть на Впр. Митрополита // Руслан. – 1906. – Ч. 39. – 18 лютого (3 березня).

Див., напр.: Шляхта а люд // Руслан. – 1903. – Ч. 220. –

вересня (11 жовтня); Муринська мораль // Руслан. – 1904. – Ч. 211. – 19 вересня (2 жовтня).

Часопис закликав до аналізу політичних і етнографічних

реалій без надмірної емоційності, зокрема стосовно визнання значної присутності поляків у Східній Галичині і

нерозумності таврування їх як ворогів: Зденервованє //

Руслан. – 1902. – Ч. 276. – 11 (24) грудня.

Чого можуть Поляки і Русини навчити ся із справи

цєшинської ґімназиї // Руслан. – 1901. – Ч. 69. – 25 березня

(7 квітня).

Наші противники // Діло. – 1903. – Ч. 35. – 13 (26) лютого;

Барвінщина rediviva? // Діло. – 1903. – Ч. 63. – 18 (31) березня.

Тенденції до зближення русофілів з польськими колами

простежуються протягом досліджуваного періоду на

шпальтах «Галичанина». Це стосується як оцінки

сільськогосподарських страйків, так і діяльності намісника

Л. Пінінського. Русофільська газета виправдовувала

намісника, покладаючи провини на крайову адміністрацію,

яка «или ничего не делаетъ или не умеетъ делатъ» (Кризисъ въ наместничестве // Галичанин. – 1903. – Ч. 32. – 9 (22) лютого). Така оцінка Л. Пінінського різко контрастує з позицією звинувачуваного тим-таки «Галичанином» в угодовстві «Руслана» (Зміна намісника // Руслан. – 1903. –

Ч. 95. – 16 (29) квітня).

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.