МЕДІЙНИЙ ДИСКУРС ВЛАДИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: СИМВОЛІЧНИЙ ВИМІР НОВІТНЬОГО МІФУ УКРАЇНИ

Павло Кретов, Олена Кретова

Анотація


У статті піднято питання щодо кореляції між вербальним
(дискурс) та ейдетичним (символіка та медійна візуалізація) образами
влади і проблематики національної ідентичності у межах суспільної
свідомості. Концепт ідентичності розглянуто як екзистенціал (М.
Гайдеггер), а також в ментальному, психосоматичному аспектах та як
специфічну когнітивну конструкцію. З’ясовано актуальність філософеми
символу в контексті філософсько-антропологічного аспекту національної
ідентичності. Акцентовано символічний характер механізмів утворення
та функціонування новітнього міфу України, що мав би стати підґрунтям
концепції національної ідентичності, адекватної викликам часу, у
формах свідомості різного ступеня загальності – від теоретичної
рефлексії до масової ідеології.


Ключові слова


національна ідентичність; символ; дискурс; міф; філософська антропологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Беньямін В. Вибране. – Львів : Літопис, 2002. – 212 с.

Пекар В. Про національні ідентичності / Незалежний

культурологічний часопис «Ї». [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http: // www.jimagazine.lviv.ua/anons2013/Pekar_Pro_ national_identych.htm.

Тейлор Ч. Джерела себе. Творення новочасної ідентичності. –

К. : Дух і літера, 2005. – 691 с. – С. 99.

Тернер В. Символ и ритуал. – М. : Наука, 1983. – 277 с.

Філософи про культуру й пропаганду: конспект

найважливіших цитат / Читомо. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http: / /www.chytomo.com/news/filosofi-prokulturu-j-propagandu-konspekt-najvazhlivishix-citat.

Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії

уявлень та ідей в Україні 16 – початку 18 ст. – К. : Laurus,

MMXII. – 470 c. – С. 135.
Copyright (c) 2015 Павло Кретов, Олена Кретова