СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПОЛЯКІВ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

Ключові слова:

Перша світова війна, «польське питання», автономія, консерватори, демократи

Анотація

У статті представлено суспільно-політичні орієнтації польських
політичних сил в Україні, їх ставлення до війни, до вирішення
«польського питання» у роки Першої світової війни. Показано причини
та обставини зміни поглядів польської громади у питанні автономії та
відновлення державності Польщі, громадсько-політичну активність
поляків у роки війни.

Біографія автора

Ольга Білобровець, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Посилання

Волынская речь. – Житомир. – 1917.

Воробчук О. Я.Польське питання у політиці Росії в роки

першої світової війни: автореф. Дис.. на здобуття наук.

ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» /

О.Я. Воробчук. – Чернівці, 2005. – 19 с.

Гуменюк А.О. Польські національно-політичні сили під час

Першої світової війни (1914-1918 рр.) [Текст] / А. О. Гуменюк // Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня

р. / Ред. кол.: К.К.Васильєв, В.М. Власенко, А.В.

Гончаренко та ін.; за заг. ред. С.І. Дегтярьова. – Суми: СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 65-66.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990 / Г. Дильонгова. –

Пер. з пол. М. Кірсенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська

академія», 2007. – 239 с.

Жизнь Волыни. – Житомир. – 1914.

Жизнь Волыни. – Житомир. – 1915.

Жизнь Волыни. – Житомир. – 1916.

Жизнь Волыни. – Житомир. – 1917.

Морушко О.О. Польське питання напередодні Першої світової війни: документознавчий аспект / О. О. Морушко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 724: Держава та армія. – С. 89-93.

Наша Волынь. – Житомир. – 1914. – 01 августа.

Трудовая Волынь. – Житомир. – 1917.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

(далі ЦДІАК України), ф. 365, оп. 1, спр. 32.

ЦДІАК України, ф. 442, о. 864, спр. 240.

Korzeniowski, M. Za Złotą Bramą [Текст] : działalność społecznokulturalna Polaków w Kijowie w latach 1905-1920 / Mariusz Korzeniowski. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 621 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-29

Номер

Розділ

УКРАЇНСЬКЕ ТА ПОЛЬСЬКЕ «ПИТАННЯ» В ІМПЕРСЬКИХ ПРАКТИКАХ У ХІХ СТ. – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.