ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО СОЮЗУ: КОНТАКТИ МІЖ ВАРШАВОЮ ТА КИЄВОМ У 1918–1919 РР.

Артем Папакін

Анотація


Розвиток стосунків між Українською та Польською державами,
що призвели до підписання військово-політичного союзу 1920 р., був тривалим і непростим: у лютому 1918 р. без участі польської сторони УНР підписала договір з Центральними державами, що оформив її західний кордон; у листопаді 1918 р. розпочалася українсько-польська війна у Галичині, за якою слідував збройний конфлікт між Польщею та УНР на Волині. За умов намагань українців Галичини і Наддніпрянщини об’єднатися у одній державі це загрожувало перекреслити плани Варшави порозумітися з Києвом. Однак події літа 1919 р. і контакти між Польщею та УНР врешті призвели до ліквідації українсько-польського конфлікту та відкрили шлях до підписання союзних варшавських

Ключові слова


Польща; Українська Народна Республіка; українсько-польська війна; Волинь; кордони

Повний текст:

PDF

Посилання


Заруда Т. Становлення та основні напрямки зовнішньої

політики Української Держави // Останній гетьман.

Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського. – К.:

Академпрес, 1993. – С. 66–82; Матвієнко В. Україна і Польща в 1918 році: проблема формування новітніх міждержавних

відносин // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і

перспективи взаємовідносин. – К., Краків, 2002. – С. 44–48.

Литвин М. Польсько-український військово-політичний

діалог 1918–1920 рр.: від збройного конфлікту в Галичині до

союзних Варшавських угод // Polska i Ukraina. Sojuz 1920 roku

i jego następstwa. – Toruń, 1997. – С. 47–259; Klimecki M. Wojna

czy pokój. Polsko-ukraińskie negocjacje 1918–1921 // Polska i

Ukraina. Sojuz 1920 roku i jego następstwa. – Toruń, 1997. – S.

–79; J. Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie

polsko-ukraińsko-bolszewickiej w 1920 r. – Toruń: „Adam

Marszałek», 2002. – 207 s.; Nowak A. Polska i trzy Rosje. Studium

polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku).

– Kraków: Arcana, 2001. – 644 s.

Nowak-Kiełbikowa M. Początki krajowej służby dyplomatycznej

// Rok 1918. Odrodzona Polska w nowej Europie / red.

A. Ajnenkiel. – Warszawa: NERITON, Instytut Historii PAN, 1999. –

S. 33, 36.

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. – Т. 1. Доба

Центральної Ради. – К.: Темпора, 2002. – С. 216, 217.

Czerep S. Bój II Brygady Legionów pod Rarańczą z 15 na 16 lutego

r. // Zeszyty naukowe filii UW w Białymstoku. – 1988. –

Zeszyt 60. Humanistyka. – T. XI. Dział H – Prace Historyczne. – S.

–153; Czerep S. II Brygada Legionów Polskich. – Warszawa:

Bellona, 2007. – S. 220–233. Є також дані про перехід фронту

поляками австро-угорських 13-го, 16-го та 56-го полків:

Державний архів Київської області, ф. 1787, оп. 8, спр. 19,

арк. 12.

AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. B-25723-9328, s.

, 147; sygn. B-25728-9333. S. 1–5.

AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, sygn. B-23344-7007, s.

Koko E. Dokumenty z dziejów polityki polskiej w kwestii

ukraińskiej (maj-grudzień 1918) // Teki archiwalne. – Seria nowa.

T. 1(23). – Warszawa, 1996. – S. 60.

Jabłoński H. Polska autonomia na Ukrainie. 1917 – 1918. –

Warszawa, 1948. – S. 135.

Центральний державний архів вищих органів влади і

управління України, м. Київ, ф. 3766 «Міністерство

закордонних справ Української Держави», оп. 1, спр. 34,

арк. 98; оп. 1, спр. 57, арк. 6; консулом у Лодзі призначено

Сергія Нілуса, який перебував на посаді ще у січні 1919 р.,однак, за деякими даними, він висловлювався «за єдину,

неділиму Росію» і таким чином не міг прислужитися справі

польсько-українських відносин: Доценко О. Літопис

Української революції. Матеріали й документи до історії

Української революції. 1917–1923. – Т. ІІ, кн. 5. – Львів, 1924. –

С. 8.

Ukraine and Poland in Documents. 1918–1922 / ed. by

T. Hunczak. Part I. – New York, Paris, Sydney, Toronto, 1983. –

S. 27.

Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. –

Львів: Інститут українознавства НАН України, Інститут

Центрально-Східної Європи, 1998. – 488 с.; Klimecki M. Polskoukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918-1919 r. –

Warszawa: VOLUMEN, 2000. – 292 s.

Папакін А. Початок конфлікту між Польщею та

Українською Народною Республікою на Волині (листопад –

грудень 1918 р.): плани та сили сторін / А. Папакін // Воєнна

історія України. Волинь та Полісся: збірник наукових праць за

матеріалами Всеукраїнської наукової військово-історичної

конференції, 25–26 квітня 2013 р. / Національний військово-

історичний музей України / Відп. ред. І. В. Мороз,

Ж. З. Денисюк, І. Р. Пилявець. – К., 2013. – С. 273–275.

Тимченко Р. Відносини Української Народної Республіки

й Західно-Української Народної Республіки (листопад 1918 –

квітень 1920 рр.) – К.: Інститут історії України НАНУ, 2013. –

С. 186–189.

Juzwenko A. Polska a „biała» Rosja (od listopada 1918 do kwietnia

r.). – Wrocław, 1973. – S. 59.

Jabłoński H. Z dziejów genezy sojuszu: Piłsudski – Petlura

(początki konfliktu zbrojnego, XI.1918 – III.1919 r.) // Zeszyty

naukowe WAP. Seria historyczna.VII. – № 5 (21). – Warszawa

– S. 40–58; Klimecki M. Polsko-ukraińska wojna... – S. 118;

Łossowski P. Jak Feniks z popiołów. Oswobodzenie ziem polskich

spod okupacji w listopadzie 1918. – Łowicz: Mazowicka Wyższa

Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1998. – S. 84, 85.

Legieć J. Misja Borysa Kudrynowskiego w Warszawie

(kwiecień – sierpień 1919 r.) // Studia z dziejów Rosji i Europy

Środkowo-Wschodniej. T. XXXIII. – 1998. – S. 53–62; Idem. Armia

Ukraińskiej Republiki... – S. 31–33.

AAN, Kolekcja opracowań i odpisów dokumentów

dokumentów dotyczących stosunków Polski z Łotwą, Litwą,

Republiką Radziecką, Gdańskiem і Ukrainą, poz. 57.

Дєдик О. Чортківська офензива. Частина І. – Л.:

Астролябія, 2013. – 232 с.
Copyright (c) 2015 Артем Папакін